Tarot in de veertigdagentijd
Week 3
 
Week 2 Week 4

De veertig dagen voor Pasen zijn dagen van bezinning. Van oudsher wordt in deze dagen gevast. Voor deze veertig dagen vind je op deze pagina's een vraag bij een fragment uit het evangelie van Johannes. Je trekt een tarotkaart als antwoord. 

De kaart die je trekt als antwoord op de vraag zet je aan het denken over jezelf en je situatie. Wees vrij om te antwoorden wat er in je opkomt. Dat is het leukste.  

Op het moment dat dit evangelie geschreven werd, is het al zeker 3 generaties geleden dat Jezus leefde. Er is dan al veel nagedacht over de woorden en wonderen van Jezus. Hij is in dit evangelie een wijsheidsleraar met een boodschap die je niet helemaal kan pakken. Hij spreekt versluierd en in beelden. Soms is hij heel radicaal in zijn uitspraken.Maandag: zoeken


Jezus zegt:

Ik zal nog een korte tijd bij u zijn, dan ga ik naar hem die mij gezonden heeft. U zult me zoeken maar me niet vinden; u zult niet kunnen komen waar ik ben.’ (Joh 7:33-34)

Wie kan ik niet bereiken?Dinsdag: drinken


Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: 'Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!' (Joh 7:37)

Van wie wil ik drinken?  Woensdag: beschuldigd


Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij hem (Jezus) die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’  (Joh 8:3-7)

Waar word ik van beschuldigd? Donderdag: bevrijding


'U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ (Joh 8:32)

Wat is de waarheid over mij die mij bevrijdt?Vrijdag: gezonden


Jezus zegt:

'Ik ben niet namens mijzelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden.' (Joh 8:42)

Hoe komt het, dat ik geboren ben?Zaterdag: een woord


Jezus zegt:

'Waarachtig, ik verzeker u: als iemand mijn woord bewaart zal hij de dood nooit zien.'  (Joh 8:51)

Welk woord bewaar ik? (het woord is iets voor jou wat je heel belangrijk vindt.)


 

© Berthe van Soest 2006, 2011, 2012
Rooster gebaseerd op: Dienstboek, Boekencentrum, 1998


Naar tarot in de veertigdagentijd
Naar lente tarotleggingen
Naar tarotleggingen bij de bijbel
Naar tarotleggingen
Naar homepage