Tarot in de veertigdagentijd
Week 4
 
Week 3 Week 5De veertig dagen voor Pasen zijn dagen van bezinning. Van oudsher wordt in deze dagen gevast. Voor deze veertig dagen vind je op deze pagina's een vraag bij een fragment uit het evangelie van Johannes. Je trekt een tarotkaart voor een antwoord op de vragen.

De kaart die je trekt als antwoord op de vraag zet je aan het denken over jezelf en je situatie. Wees vrij om te antwoorden wat er in je opkomt. Dat is het leukste.  

Maar op het moment dat dit evangelie geschreven werd, is het al zeker 3 generaties geleden dat Jezus leefde. Er is dan al veel nagedacht over de woorden en wonderen van Jezus. Hij is in dit evangelie een wijsheidsleraar met een boodschap die je niet helemaal kan pakken. Hij spreekt versluierd en in beelden. Soms is hij heel radicaal in zijn uitspraken.

 

Maandag: niet genoeg

Veel mensen, maar niet genoeg te eten:

Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?’ Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. (Joh 6:8-11)

Waar heb ik meer van nodig? Dinsdag: storm

Bij het vallen van de avond daalden zijn leerlingen af naar het meer; ze stapten in een boot en zetten koers naar de overkant, naar Kafarnaüm. Het was al donker geworden, en Jezus was nog niet naar hen toe gekomen. Er stak een hevige wind op en het meer werd onstuimig. Toen ze vijfentwintig of dertig stadie geroeid hadden, zagen ze plotseling Jezus over het meer lopen; hij was dicht bij de boot en ze werden bang. Maar hij zei: ‘Ik ben het, wees niet bang.’ Ze wilden hem aan boord nemen, maar meteen kwam de boot aan land op de plaats waar ze naartoe wilden. (Joh 6:16-21)

Wie of wat wil ik in veiligheid brengen?Woensdag: brood

‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. (Joh 6:35)

Wat geeft mij leven?Donderdag: offer

Jezus zegt:

'En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.' (Joh 6:51)

Welk offer van mij geeft leven?


 
Vrijdag: kan niet

Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren: ‘Hoe kan die man (Jezus) ons zijn lichaam te eten geven!’ (Joh 6:52)

Wat kan niet?Zaterdag: lichaam

De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. (Joh 6:63)

Waar dient mijn lichaam voor?


 

© Berthe van Soest 2006, 2011, 2012
Rooster gebaseerd op: Dienstboek, Boekencentrum, 1998
Foto: Dick van Soest

Naar tarot in de veertigdagentijd
Naar lente tarotleggingen
Naar tarotleggingen bij de bijbel
Naar tarotleggingen
Naar homepage