Tarot in de veertigdagentijd
Week 2
 
Week 1 Week 3


De veertig dagen voor Pasen zijn dagen van bezinning. Van oudsher wordt in deze dagen gevast. Voor deze veertig dagen vind je op deze pagina's een vraag bij een fragment uit het evangelie van Johannes. Je trekt een tarotkaart als antwoord. 

Op het moment dat dit evangelie geschreven werd, is het al zeker 3 generaties geleden dat Jezus leefde. Er is dan al veel nagedacht over de woorden en wonderen van Jezus. Hij is in dit evangelie een wijsheidsleraar met een boodschap die je niet helemaal kan pakken. Hij spreekt versluierd en in beelden. Soms is hij heel radicaal in zijn uitspraken.

De kaart die je trekt als antwoord op de vraag zet je aan het denken over jezelf en je situatie. Wees vrij om te antwoorden wat er in je opkomt. Dat is het leukste.  


Maandag: oogst

Er is nog geen halm op de velden te zien. De akkers zijn kaal. Maar Jezus zegt:

'Ik zeg jullie: kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst!' (Joh 4:35)  

Wat is rijp om te oogsten, maar zie ik niet?Dinsdag: wonder

Een man vraagt Jezus om zijn zoon te genezen die op sterven ligt:

‘Ga maar naar huis,’ zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. En terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet om te zeggen dat zijn kind in leven was. (Joh 4:50-51)

Welk wonder heb ik nodig?

 

Woensdag: opstaan

Jezus zegt tegen een zieke man:

‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep.  (Joh 5:8-9)

Hoe kan ik opstaan en lopen?

 

Donderdag: leven

Jezus zegt:

Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven.’ (Joh 5:25)

Wie of wat is al lang gestorven en mis ik?Vrijdag: verongelijkt

Jezus is verongelijkt:

‘U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen’. (Joh 5:39-40)

Waarover ben ik verongelijkt? Zaterdag: durf

Overal werd over hem (Jezus) gesproken: sommigen vonden dat hij een goed mens was, anderen meenden dat hij het volk misleidde. Maar niemand durfde openlijk over hem te spreken uit angst voor de Joden. (Joh 7:12-13)

Waar durf ik niet over te spreken?

 

© Berthe van Soest 2006, 2011, 2012
Rooster gebaseerd op: Dienstboek, Boekencentrum, 1998


Naar tarot in de veertigdagentijd
Naar lente tarotleggingen
Naar tarotleggingen bij de bijbel
Naar tarotleggingen
Naar homepage