Maria uit Magdala in de tuin 
Met deze tarotlegging verken je het poŽtische en raadselachtige verhaal uit het evangelie van Johannes (Joh.20:1-18) waarin Maria uit Magdala Jezus ontmoet bij zijn lege graf. Je betrekt  het verhaal op je eigen leven, alsof jijzelf Maria van Magdala bent die vroeg in de morgen naar de tuin is gegaan waar Jezus is begraven. Dit is het verhaal:

Maria uit Magdala staat huilend bij het graf van Jezus dat ze leeg gevonden heeft. Vroeg in de morgen is zij naar de tuin gegaan waar hij is begraven is. Als ze zich vooroverbuigt naar het graf ziet ze engelen die haar vragen waarom ze huilt. Ze vertelt dat er mensen zijn geweest die Jezus hebben weggenomen. Dan kijkt ze om en ziet een tuinman staan. Het is Jezus, maar ze herkent hem niet. Wanneer Jezus haar naam noemt draait zij zich om en herkent hem. “Rabboeni”,  zegt ze, wat “Meester” betekent. Jezus zegt haar dan hem niet vast te houden, omdat hij opstijgt naar zijn Vader en vraagt haar de andere leerlingen te vertellen dat hij naar zijn Vader gaat.

De tarotlegging bestaat uit zes kaarten die je op de volgende manier neerlegt:

5    6

3    4

1    2


Het graf

Maria vindt het graf leeg. Als ze zich voorover buigt en in het graf kijkt zijn daar engelen die haar vragen waarom ze huilt.

Kaart 1
Waarom huilt Maria?

Kaart 2
Waarom huil jij?

 

Omdraaien

Maria draait zich om -weg van het graf- als zij haar naam hoort en in de tuinman Jezus herkent. Ze is niet meer gericht op de dood van het graf, maar op Jezus die leeft en die zij “Rabboeni” (Meester), noemt.

Kaart 3
Waar draait Maria zich naar toe als zij zich omdraait, weg van het graf?

Kaart 4
Waar draai jij je naar toe als jij je omdraait, weg van het graf? (duid de kaart ‘positief’). Begroet hetgeen wat je leven geeft op de kaart.

 

Verder

Maria laat Jezus gaan. Ze mag hem niet vasthouden. Zij gaan beide hun eigen weg.

Kaart 5
Hoe gaat Maria verder nadat ze zich heeft omgedraaid, weg van het graf en Jezus heeft ontmoet?

Kaart 6
Hoe ga jij verder nadat jij je hebt omgedraaid, weg van het graf en begroet hebt wat jou leven geeft?


Afbeelding: Federico Barocci 1535-1612 Christus en Maria Magdalena, 1590 Munich Alte Pinakothek
© Berthe van Soest

Naar Maria Magdalena
Naar lenteleggingen
Naar tarotleggingen bij de bijbel
Naar tarotleggingen
Naar homepage