Tranen

Deze psalm geeft steun. Wanneer je alleen nog maar kan huilen en de tranen blijven stromen wil je dat er iemand is waarop je kan steunen en dat er iets is wat je leven geeft en de leegt opvult in je hart. De tarotlegging eindigt met het perspectief dat die steun er voor jou zal zijn en je dit kunt beleven.

De tarotlegging bestaat uit vijf kaarten. Als je erg verdrietig bent, zet dan de laatste kaart (kaart 5) neer op een plek waarop je hem vaak kan zien. Hij geeft aan dat je verdriet op zal houden. Eerst volgt de psalm, daarna de tarotlegging.

        Psalm 42

        1 Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten.

        2 Zoals een hinde smacht
        naar stromend water,
        zo smacht mijn ziel
        naar u, o God.

        3 Mijn ziel dorst naar God,
        naar de levende God,
       wanneer mag ik nader komen
       en Gods gelaat aanschouwen?

        4 Tranen zijn mijn brood,
        bij dag en bij nacht,
        want heel de dag hoor ik zeggen:
        ‘Waar is dan je God?’

        5 Weemoed vervult mijn ziel
        nu ik mij herinner hoe
        ik meeliep in een dichte stoet
        en optrok naar het huis van God –
        een feestende menigte,
        juichend en lovend.

        6 Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
        en onrustig in mij.
        Vestig je hoop op God,
        eens zal ik hem weer loven,
        mijn God die mij ziet en redt.

        7 Mijn ziel is bedroefd,
        daarom denk ik aan u,
        hier in het land van de Jordaan,
        bij de Hermon, op de top van de Misar.
 
        8 De roep van vloed naar vloed,
        de stem van uw waterstromen –
        al uw golven slaan
        zwaar over mij heen.

        9 Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde,
        ’s nachts klinkt een lied in mij op,
        een gebed tot de God van mijn leven.

        10 Tot God, mijn rots, wil ik zeggen:
        ‘Waarom vergeet u mij,
        waarom ga ik gehuld in het zwart,
        door de vijand geplaagd?’

        11 Mij gaat door merg en been
        de hoon van mijn belagers,
        want ze zeggen heel de dag:
        ‘Waar is dan je God?’

        12 Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
        en onrustig in mij.
        Vestig je hoop op God,
        eens zal ik hem weer loven,
        mijn God die mij ziet en redt.

 

Kaart 1, bij vers 2

2 Zoals een hinde smacht
naar stromend water,
zo smacht mijn ziel
naar u, o God.

Om de kaart bij te trekken. Hoe smacht mijn ziel naar God, mijn bron?

 

Kaart 2 bij vers 4

4 Tranen zijn mijn brood,
bij dag en bij nacht,
want heel de dag hoor ik zeggen:
‘Waar is dan je God?’

Om de kaart bij te trekken. Mijn tranen:

 

Kaart 3 bij vers 8

8 De roep van vloed naar vloed,
de stem van uw waterstromen –
al uw golven slaan
zwaar over mij heen.

Om de kaart bij te trekken. Wat overspoelt mij?

 

Kaart 4 bij vers 10

10 Tot God, mijn rots, wil ik zeggen:
‘Waarom vergeet u mij,
waarom ga ik gehuld in het zwart,
door de vijand geplaagd?’

Om de kaart bij te trekken. Mijn gebed: U bent mijn rots waarop ik bouw, waarom vergeet U mij?

 

Kaart 5 bij vers 12

12 Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.

Om de kaart bij te trekken. Wanneer zal mijn ziel God weer loven?


© Berthe van Soest


Naar psalmleggingen
Naar tarotleggingen bij de bijbel
Naar tarotleggingen
Naar homepage