Plaats en taak in de scheppingZeemonsters en oceanen; bergen en heuveltoppen; zon en maan; koningen en leiders; jong en oud: elk heeft een eigen plek en taak in het grote geheel. In deze psalm wordt de gehele kosmos uitgenodigd om God te bezinnen als schepper van dit alles. Met deze tarotlegging kijk je naar wat het nu jouw plaats en taak is in het grote geheel en hoe jij je daarbij voelt.

                    Psalm 148

                    1 Halleluja!
                    Loof de HEER, bewoners van de hemel,
                    loof hem daar in de hoogten,
                    2 loof hem, al zijn herauten,
                    loof hem, heel zijn engelenmacht.
 

                    3 Loof hem, zon en maan,
                    loof hem, heldere sterren,
                    4 loof hem, hoogste hemelen,
                    water boven de hoge hemel.


                    5 Laten zij loven de naam van de HEER:
                    op zijn bevel zijn zij geschapen,
                    6 hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd,
                    hij stelde een wet die nooit zal vergaan.


                    7 Loof de HEER, bewoners van de aarde,
                    zeemonsters en oceanen,
                    8 vuur en hagel, sneeuw en rook,
                    stormwind die doet wat hij zegt.


                    9 Alle bergen en heuveltoppen,
                    hout dat vrucht draagt, alle ceders,
                    10 dieren van het veld en dieren in de wei,
                    alles wat kruipt en op vleugels gaat.


                    11 Koningen van de aarde en alle naties,
                    vorsten en alle leiders van de aarde,
                    12 jonge mannen en jonge vrouwen,
                    oud en jong tezamen.


                    13 Laten zij loven de naam van de HEER,
                    alleen zijn naam is hoogverheven,
                    zijn luister gaat aarde en hemel te boven.
                    14 Hij verhoogt het aanzien van zijn volk,
                    de roem van al wie hem trouw zijn,
                    het volk van Israël, dat hem nabij is.
                    Halleluja!


Kaart 1, 2 en 3 bij vers 5-6

"Laten zij loven de naam van de HEER:
op zijn bevel zijn zij geschapen,
hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd,
hij stelde een wet die nooit zal vergaan."

Kaart 1: Wat is nu mijn plaats en taak in het grote geheel?
Kaart 2: Waarom heb ik deze plaats en taak gekregen?
Kaart 3: Hoe ervaar ik mijn plaats en en mijn taak?

Kaart 4 bij 11-14

"11 Koningen van de aarde en alle naties,
vorsten en alle leiders van de aarde,
12 jonge mannen en jonge vrouwen,
oud en jong tezamen.

13 Laten zij loven de naam van de HEER,
alleen zijn naam is hoogverheven,
zijn luister gaat aarde en hemel te boven.
14 Hij verhoogt het aanzien van zijn volk,
de roem van al wie hem trouw zijn,
het volk van Israël, dat hem nabij is.
Halleluja!"

Kaart 4: Waarom wil ik God loven om mijn plaats en mijn taak?

Wanneer de kaart onprettig aanvoelt kan het zijn dat je je taak en plaats niet accepteert en daartegen in opstand komt. Eventueel kun je een extra kaart trekken die aangeeft hoe je het beste met je taak en plaats om kunt gaan.


© Berthe van Soest