Tot rust komen


Te hoog grijpen, te veel willen, of lasten moeten dragen die te groot zijn om te hanteren, maakt onrustig in de ziel. Deze tarotlegging helpt je om weer tot rust te komen.

            Psalm 131

            1 Een pelgrimslied van David.
            HEER, niet trots is mijn hart,
            niet hoogmoedig mijn blik,
            ik zoek niet wat te groot is
            voor mij en te hoog gegrepen.

            2 Nee, ik ben stil geworden,
            ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
            Als een kind op de arm van zijn moeder,
            als een kind is mijn ziel in mij.
 
            3 Israël, hoop op de HEER,
            van nu tot in eeuwigheid.

 

Kaart 1: Te hoog en te groot 

Wat is te groot en en te hoog voor mij?

Kaart 1 laat zien wat te groot en te hoog voor jou is. Je zoekt niet wat te hoog en te groot is, maar soms heb je dat wel te dragen. De mogelijkheid bestaat dat deze kaart iets uit jouw leven laat zien dat een groot probleem voor je is, of de kaart laat een een hoge eis zien die je aan jezelf stelt. Het kan ook zijn dat deze kaart je verlangen naar rust laat zien. 


Kaart 2: rust


Waardoor kan mijn ziel tot rust komen?

De kaart toont hoe jouw ziel tot rust kan komen. Kijk goed wat de kaart laat zien. Is het een bepaalde houding die de kaart laat zien, als loslaten of je gevoel uitspreken? Laat de kaart een actie zien die je kan ondernemen, als even naar buiten gaan, achter de computer weg, een vriendin opbellen of het huis opruimen?


Kaart 3: mijn ziel in de armen van zijn moeder


Beeld van de ziel die tot rust gekomen is

Kaart 3 geeft een beeld van je ziel zoals hij tot rust gekomen is in de armen van zijn moeder. Om de kaart bij te trekken: Een beeld van mijn ziel, stil in mij als een kind in de armen van zijn moeder.


© Berthe van Soest