Hoop


Deze tarotlegging geeft nieuwe moed en hoop, zodat je gesterkt je weg kunt vervolgen. De psalmist bidt dat God zijn of haar ogen verlicht opdat ze weer hoop zien. De tarotlegging bestaat uit 5 kaarten.                 

Psalm 13

1 Voor de koorleider. Een psalm van David.
2 Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten,
hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat?
3 Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen
en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?
Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?
 
4 Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God!
Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.
5 Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen’,
mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.
 
6 Ik vertrouw op uw liefde:
mijn hart zal juichen omdat u redding brengt,
ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.

 

Kaart 1 bij vers 2

"Hoe lang nog, Heer zult u mij vergeten,
Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat?"

Om de kaart bij te trekken. Een beeld van mij, vergeten door God:

 

Kaart 2 bij vers 3

"Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen
en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?"

Om de kaart bij te trekken. Zorgen die mij kwellen en verdriet dat mij overstelpt:

 

Kaart 3 bij vers 3

"Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?"

Om de kaart bij de trekkken: Mijn vijanden zijn (gedachten, gevoelens en houdingen die mij beperken of saboteren):

 

Kaart 4 bij vers 4

"Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God!
Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink."

Om de kaart bij te trekken. Mijn gebed, een beeld van hoop waarin mijn ogen licht zien opdat ik niet in doodslaap wegzink:

 

Kaart 5 bij vers 6

"Ik vertrouw op uw liefde:
mijn hart zal juichen omdat u redding brengt,
ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen."

Een beeld van mij dat laat zien hoe ik verder ga, nadat God mij geholpen heeft en mijn ogen licht gezien hebben:

© Berthe van Soest

Naar psalmleggingen
Naar hulp en groei
Naar tarotleggingen bij de bijbel
Naar tarotleggingen
Naar homepage