Een zuiver hart


Trouw en recht zijn belangrijk. Eerlijkheid en zuiver handelen zijn dat ook. Soms is het moeilijk trouw, eerlijk en zuiver te zijn. Je raakt er mee in conflict met anderen of je moet tegen je eigen belang in gaan. Voor die situaties is de legging bij deze psalm bedoeld. Hij bestaat uit vier kaarten.

                        Psalm 101

                        1 Van David, een psalm.
                        Ik wil zingen over trouw en recht
                        in een lied voor u, o HEER,
                        2 nadenken over de volmaakte weg –
                        wanneer zult u bij mij komen?

                        Ik handel met een zuiver hart,
                        ook in mijn paleis,
                        3 niets staat mij voor ogen
                        wat boosaardig is.

                        Gedraai, ik haat het,
                        ik laat mij er niet mee in,
                        4 sluwheid houd ik ver van mij,
                        het kwaad wil ik niet kennen.

                        5 Wie heimelijk een vriend belastert,
                        leg ik het zwijgen op,
                        een trotse blik, een aanmatigend hart
                        verdraag ik niet.
 
                        6 Mijn oog zoekt de getrouwen in het land,
                        met hen wil ik mijn woning delen.
                        Wie de volmaakte weg bewandelt,
                        mag mij dienen.
 
                        7 In mijn paleis is geen plaats
                        voor wie liegt en bedriegt,
                        wie onwaarheid spreekt
                        komt mij niet onder ogen.

                        8 De schuldigen in het land
                        breng ik elke morgen tot zwijgen,
                        uit de stad van de HEER verdrijf ik
                        allen die onrecht begaan.


Kaart 1


Op welke manier handel ik (of kan ik handelen) met een zuiver hart in mijn situatie? (Duid de kaart positief.)

Kaart 2

Hoe ben ik God daarin trouw? (Duid de kaart positief.)

Kaart 3

Wat brengt het mij wanneer ik in mijn situatie handel met een zuiver hart?


© Berthe van Soest

Naar psalmleggingen
Naar tarotleggingen bij de bijbel
Naar tarotleggingen
Naar homepage