Nieuwjaarswensen


Het vuurwerk van oudejaarsavond is een symbool voor de kwade geesten die we uit willen bannen en de ruimte die we willen maken voor geluk. Wanneer het oude jaar eindigt en het nieuwe zich aankondigt komt naar boven wat we willen laten verdwijnen uit ons leven: armoede, een slepend conflict of een onopgelost dilemma. Ook komt in deze tijd naar boven waar we naar verlangen: gezondheid, draagkracht, een relatie die werkt, een betere verhouding met onze kinderen of meer spiritualiteit. Met deze tarotlegging die gevolgd wordt door een ritueel, sta je stil bij wat je uit je leven wilt bannen en bij het geluk wat je in je leven wilt nodigen.

Ga als volgt te werk

1. Bedenk wat je graag uit je leven wilt bannen en welk geluk je binnen wilt nodigen. Schrijf zonder na te denken ongeveer een minuut lang alles op wat je te binnen schiet. Kies daar de vijf belangrijkste zaken uit.

2. Trek bij elk van deze vijf onderwerpen een tarotkaart die je wens verbeeldt en leg ze naast elkaar. Kijk goed naar je kaarten. Ze kunnen laten zien hoe jij je voelt bij een bepaalde wens. De kaarten kunnen je ook tonen je hoe machteloos of vol hoop je bent over het vervullen van een wens. Verder kan het zijn dat de kaarten je duidelijk maken welke houding je dient in te nemen om een bepaalde wens in vervulling te laten gaan. Alleen jij kan bepalen wat de kaarten tegen je zeggen.

3. Als het donker is, ga dan buiten staan of bij een raam in een donkere kamer. Kijk naar de donkere hemel, keer je naar binnen en stem je af op de weidsheid van het uitspansel dat zich boven je uitstrekt. Adem je wensen één voor één op je hand en blaas ze één voor één de nachtlucht in. Stel je dan voor dat ze meegenomen worden door de winden van de winter naar de schoot van de hemel waar wensen waar kunnen worden.

Gebaseerd op: “Wishing Night”, D.J. Conway, Moon Magick. Llewelynn 1995, p. 262.

Naar winterleggingen
Naar tarotleggingen
Naar homepage