Het Gelukspunt ervaren in je horoscoop 


De visie die ten grondslag ligt aan deze tarotlegging kan je lezen bij "Artikelen": "Het Gelukspunt ervaren met de tarot"

Het legpatroon bestaat uit vijf kaarten. Je legt ze neer in het patroon dat je ziet op onderstaande figuur. Daarna volgt de beschrijving van de verschillende posities waarbij je de kaarten trekt.

 5

2      4     3

 1


De eerste kaart: De maanfase

Met behulp van de eerste kaart onderzoek je hoe jij je maanfase uit de geboorte-horoscoop beleeft. Kijk eerst in je geboortehoroscoop in welke maanfase de Maan staat: is zij toenemend of afnemend? Een persoon met een toenemende Maan is er op gericht ervaringen op te doen in de buitenwereld en daardoor zijn persoonlijkheid op te bouwen. Een persoon met een afnemende Maan is er op gericht om ervaringen innerlijk te verwerken en (delen van) zijn persoonlijkheid los te laten.

Stem je vervolgens af op je maanfase en trek een kaart met de vraag: “Hoe ervaar ik op dit moment de maanfase uit mijn geboortehoroscoop?”

Laat de kaart die je trekt je helpen bij deze ervaring te komen. Wanneer je een kaart trekt die je prettig vindt, voel je je in harmonie met je maanfase. Wanneer er een kaart op tafel komt die je onprettig vindt, voel je je daar niet mee in harmonie.

De tweede kaart: Het huis van je Gelukspunt

Door de betrokkenheid van de Ascendant in de berekening van het Gelukspunt komt de maanfase terecht in een huis en een teken en is het Gelukspunt geboren. Met deze tweede kaart verken je wat er zich afspeelt op dit levensgebied en hoe je dit beleeft.

Stem je af op dit huis en trek een kaart met de vraag: “Hoe ervaar ik op dit moment het huis waarin mijn Gelukspunt staat?”

De getrokken kaart laat zien hoe jij op het ogenblik dit levensgebied beleeft, welke thema’s er spelen of welke conflicten er zijn.

De derde kaart: Het teken van je Gelukspunt

Deze derde kaart laat zien hoe je het teken beleeft waarin jouw Gelukspunt staat. Het teken geeft namelijk aan op welke wijze jij geluk kunt ervaren in het levensgebied waar jouw Gelukspunt staat.

Stem je af op dit teken en trek een kaart met de vraag: “Hoe ervaar ik op dit moment het teken waarin mijn Gelukspunt staat?”

Laat de kaart je helpen om het teken te ervaren dat jouw Gelukspunt kleur geeft. Leg eventueel een relatie met de thema’s die spelen in het huis van je Gelukspunt (kaart 2).

De vierde kaart: Het Gelukspunt

Met behulp van de vierde kaart verken je het Gelukspunt zelf. Op de plaats van het Gelukspunt in de geboortehoroscoop integreer je de maanfase waarin je geboren bent met een huis en een teken. Het Gelukspunt staat aan de andere kant van de horoscoop dan waarop jouw maanfase is afgestemd.

Heb je een toenemende Maan, dan ben je gericht op het opdoen van ervaringen, om identiteit op te bouwen, maar staat je Gelukspunt in de onderste helft van de horoscoop, die gericht is op het innerlijk leven.

Heb je een afnemende Maan, dan ben je gericht op het innerlijk verwerken van de opgedane ervaringen, om identiteit los te laten, maar staat jouw Gelukspunt in de bovenste helft van de horoscoop, de sociale kant.

Steekwoorden die bij de sociale kant (dagzijde) horen zijn: ervaringen opdoen; scheppen; manifesteren; concurreren; niet op jezelf reflecteren; in contact treden met anderen; identiteit opbouwen; activiteit, geven en delen.

Steekwoorden die bij de innerlijke kant (nachtzijde) horen zijn: je inkeren; tot besef van jezelf komen, op jezelf reflecteren; schaven (slijpen) aan je persoonlijkheid; (delen) loslaten van je identiteit; rust; opdoen van inspiratie, ontvankelijkheid.

Voor beide maanfasen geldt dat het Gelukspunt de mogelijkheden biedt om het innerlijke en sociale te integreren en de behoefte van je maanfase te realiseren door het huis en het teken waarin je Gelukspunt staat.

Kijk eerst in je horoscoop naar mogelijke aspecten met planeten of belangrijke punten in de horoscoop, bijvoorbeeld met de knopen.

Stem je dan af op je Gelukspunt en trek een kaart met de vraag: “Hoe ervaar ik op dit moment mijn Gelukspunt?” Wanneer je de getrokken kaart onprettig vindt, betekent het dat er een blokkade is en dat de energie van het Gelukspunt niet vrij kan stromen.

Het volgende kan de werking van het Gelukspunt bemoeilijken:

  1. Het Gelukspunt staat aan de andere kant van je maanfase en voelt daarom ongemakkelijk aan. Dit kan veroorzaken dat je zijn werking niet voelt (conflict tussen kaart 1, maanfase en kaart 4, Gelukspunt).
  2. Het kan ook zijn dat huis en teken van het Gelukspunt je het moeilijk maken om je Gelukspunt te ervaren (kaart 2 en 3).
  3. Misschien zijn er aspecten die het Gelukspunt maakt die hinderen bij het ervaren van geluk, of maakt het Gelukspunt een conjunctie met één of meer planeten die het moeilijker maken het Gelukspunt te laten stromen.
  4. Het is ook mogelijk dat je jezelf geluk onthoudt omdat je niet gelukkig mág zijn van jezelf. Het geluk dat het Gelukspunt je kan geven is misschien niet sociaal correct, of je hebt het gevoel op aarde te zijn om te leren en niet om te genieten. Je schaamt je voor jezelf of je voelt je schuldig tegenover anderen als je geluk beleeft.

Deze opvattingen kunnen al naar voren zijn gekomen in de kaarten die je eerder getrokken hebt bij maanfase, huis en teken, maar ze kunnen op deze plaats ook voor het eerst naar voren komen. Onderzoek jezelf of kijk in je horoscoop naar redenen voor deze opvattingen. Die kunnen bijvoorbeeld te vinden zijn in de aspecten die het Gelukspunt maakt, of in de ouderbeelden.

Bij een blokkade dient er enig werk verricht te worden. Dit werk kan innerlijk van aard zijn, gericht op het verwerken van ervaringen, gericht op het krijgen van inzicht, of gericht op het veranderen van opvattingen. Het werk dat gedaan moet worden om de energie van het Gelukspunt vrij te laten stromen, kan ook in de buitenwereld gedaan moeten worden in de vorm van een te ondernemen actie.

Kijk voor een indicatie van wat het werk behelst naar de kaarten die op tafel zijn gekomen bij de maanfase (1), huis  (2) en teken (3).

Wanneer de hindernis en de oorzaak onderkend is en het werk gedaan is dat nodig is om de hindernis te slechten, zal er ruimte vrij komen om het Gelukspunt op een positieve manier te beleven.

De vijfde kaart: Perspectief

Met behulp van de vijfde en laatste kaart verken je het perspectief dat ontstaat uit de tarotlegging van het Gelukspunt. Stem je af op het perspectief dat het Gelukspunt je nu te bieden heeft en trek een kaart met de vraag: “Wat is het perspectief dat het Gelukspunt mij nu te bieden heeft?”

Duid de kaart eerst in relatie tot de eerder getrokken kaarten. Biedt de perspectiefkaart ergens een oplossing voor? Sluit het een bepaald proces af? Leert het je iets? Geeft het je een advies? Laat het je een bepaalde houding in een situatie zien? Brengt het je verder? Geeft het heelheid? Raak je thuis in jezelf? Laat het je op je plek voelen in jouw eigen deel van het grote geheel, jouw partje in de baan van de Maan om de Aarde?

Kijk vervolgens naar het perspectief van de kaart voor de gehele horoscoop. Biedt de kaart die je trekt een perspectief dat breder is dan het huis en het teken waarin het Gelukspunt staat? Brengt het een onevenwichtigheid in balans? Brengt het Gelukspunt je bij je Noordknoop?

Ben je niet tevreden met de kaart die je op deze positie getrokken hebt kijk dan weer naar de oorzaak hiervan. De oorzaak kan liggen in de eerdere kaarten die je getrokken hebt, aan de positie van het Gelukspunt zelf, of de oorzaak kan te vinden zijn in een ander aspect van je geboortehoroscoop. Kijk, wanneer je de oorzaak ontdekt hebt, naar wat nodig is om een bevredigend perspectief te krijgen. Dit kan een naar buiten gerichte actie zijn of een innerlijk proces. 

Afronding

Sta tot slot stil bij het totaalbeeld van de kaarten die op tafel zijn gekomen. Je ziet daar jouw vermogen om op dit moment geluk te ervaren en heelheid tot stand te brengen. Waardeer dit positief.

Aanpassing

Wanneer je de tarotlegging wilt doen zonder de maanfase er in te betrekken, sla dan kaart 1 (de maanfase) over en begin met kaart 2 (het huis waarin het Gelukspunt staat). Laat bij kaart 3 (het Gelukspunt) de werking van het Gelukspunt – de tegengestelde positie van het Gelukspunt ten opzichte van de behoefte van de maanfase – buiten beschouwing. Laat de opdrachten in de legging die over de maanfase gaan, liggen.

Heerenveen, december 2006
© Berthe van Soest


Naar hulp en groei
Naar tarotleggingen
Naar homepage