Wanneer je geen mooie herinneringen hebt


Niet aan alle overledenen hebben goede herinneringen. Uitpraten, rechtzetten, goedmaken, of zorgen dat er recht gedaan wordt, kan niet meer als iemand gestorven is. Er is een zegswijze met de woorden: “Over de doden niets dan goeds”. De zegswijze is een poging om met de nare herinneringen aan de overledene om te gaan. Je zegt ermee tegen jezelf: “Zand erover. Het is voorbij en ik denk er niet meer aan.” Soms is dit voldoende om verder te kunnen, maar vaak niet. Wanneer de relatie die je had met de overledene je erg ongelukkig maakte, of als zijn of haar gedrag en woorden je leven nog altijd negatief beïnvloeden, dan is er meer nodig dan te besluiten dat wat er gebeurd is, nu eenmaal gebeurd is. Deze tarotlegging helpt je omgaan met iemand die dood is aan wie je geen goede herinneringen hebt.

1. Begin de tarotlegging het aansteken van een kaars. Verbind je een moment met het licht.

2. Schud je tarotspel en trek zeven kaarten. Leg de kaarten die je getrokken hebt aandachtig neer op de plaats waar de kaarten liggen willen. Denk aan de overledene en geef de kaarten intuïtief een plek op de tafel. Het legpatroon ontstaat zo vanzelf, vanuit je hart. De kaarten kunnen schots en scheef liggen, ze kunnen over elkaar heen terecht komen, maar ze kunnen ook in een regelmatig patroon komen te liggen.

3. Kijk, voor je de kaarten omdraait, of de manier waarop de kaarten zijn komen te liggen al een betekenis heeft. Het kan dat de kaarten jouw gevoelens ten opzichte van de overledene laten zien De kaarten kunnen ook een een beeld geven van de overledene zelf, of van jullie relatie. Was die relatie chaotisch en liggen de kaarten daarom niet in een bepaald patroon? Waren er veel blokkades in het contact, en liggen er daarom kaarten dwars? 

Draai de kaarten allemaal tegelijk om. Duid ze uitgebreid, eerst apart en daarna in relatie tot elkaar. Als er bijvoorbeeld één kaart wat afzijdig ligt, ga dan na waarom deze kaart niet bij de andere ligt. Is dat een eigenschap van de overledene die niet zo duidelijk naar voren kwam in zijn of haar leven? Wanneer er één kaart in het centrum ligt, laat die kaart dan het belangrijkste thema zien dat tussen jullie speelde? Laat je gedachten gaan over de positie die de kaarten ten opzichte van elkaar innemen. 

Neem rustig de tijd voor de duiding en wees bij het interpreteren van de kaarten ongecensureerd eerlijk over hoe je overledene ervaren hebt tijdens zijn of haar leven. Laat boosheid, verdriet, machteloosheid en wraakgevoelens naar boven komen, als die er zijn. Schrijf ze op, en als je het vrijer maakt, neem je dan voor het papier te verscheuren. Het kan ook zijn dat je jezelf weerspiegeld ziet in de kaarten, je eigen aandeel, je pogen en falen.

Soms kunnen kaarten verwarring brengen: trek je 'mooie' kaarten, terwijl je nare herinneringen hebt. Het is mogelijk dat je jezelf onbewust afvraagt of je wel onaardige gevoelens mag hebben over de overledene. Sta jezelf eerst toe deze twijfel te hebben en kijk dan nog eens naar de kaarten. Besef dan dat mooie, positieve kaarten geduid kunnen worden als gemis, maar het kan ook zijn dat mooie kaarten goede aspecten laten zien van de relatie, waar je niet zo vaak aan denkt. Wanneer de kaarten je erg in verwarring brengen steek ze dan terug in je spel en ga vrij schrijven over hoe jij de overledene ervaren hebt. De kaarten kun je dan duiden op een later tijdstip.

4. Wanneer je klaar bent met de voorgaande stap, trek je uit je spel een kaart met de vraag: Hoe kan ik de overledene een plaats geven in mijn leven, zodat ik verder kan? Duid de kaart als een instrument dat je daarmee helpt. Neem een schoon blad papier en schrijf op wat er in je opkomt. Het schrijven helpt je het instrument eigen te maken dat de kaart je aanbiedt. Het kan zijn dat je de kaart  weerstand oproept, dat je het echt helemaal niks vindt wat de kaart je aanraadt. Neem die gevoelens serieus schrijf ze op. Maak dan de volgende stap.

5. Neem een ogenblik de tijd om na te gaan wat voor jou de uiteindelijke bron van het leven is, en geef er een naam aan. Ik noem er een paar: God, Godin, Spirit, Geest, Eeuwige, Allah. Kies een naam waar je iets mee hebt en die helemaal teruggaat naar de bron, waar niks meer achter kan zijn.

6. Als je een naam gekozen hebt, leg dan je hand op je hart. Noem in stilte de naam en breng hem in je hart, naar de plaats waar je hand op ligt. Herhaal deze naam als een mantra. Noem hem steeds overnieuw en breng hem steeds weer in je hart. Doe dit een kwartier en ga ondertussen met je gedachten naar de overledene. Denk aan hoe hij of zij was, aan de herinneringen die boven zijn gekomen door de tarotlegging die je gedaan hebt. Laat de gevoelens die dit oproept toe, ook als ze akelig zijn. Richt je gedachten ook op de kaart die getrokken hebt, het instrument dat je helpt verder te gaan met je leven. Mocht je weerstand hebben gevoeld tegen deze kaart, laat die dan ook toe. Door deze gebedsoefening te doen breng je jezelf, de overledenen en je relatie met hem of haar naar de bron. Het kan zijn dat er daarmee iets verandert. Soms voel je dat tijdens het  noemen van de naam als een gevoel van opluchting, of ruimte.

7. Richt je tot slot op het licht van de kaars en verbind je daarmee. Blaas de kaars dan uit als afsluiting van het belangrijke werk dat je gedaan hebt.

© Berthe van Soest 2009

Naar hulp en groei
Naar herfst tarotleggingen
Naar tarotleggingen
Naar homepage