Voorouders

Tarotlegging voor Samhain en Allerheiligen

Sta stil bij wat jouw voorouders jou te bieden hebben. Je richt je op familievoorouders en ook op spirituele voorouders, in wiens traditie jij je voelt staan. Maak gebruik van hun kwaliteiten, die zij aan jou doorgegeven hebben.

Ouders, grootouders, tantes, oudtantes, -oom en betovergrootouders gingen ons voor. Ze hebben ons gevormd. We dragen hun genen en we zijn benvloed door de opvoeding die zij onze grootouders en ouders hebben gegeven. Wat je van hen mee hebt genomen kan nuttig zijn of hinderlijk. Meestal een beetje van allebei. 

We hebben familievoorouders, maar ook spirituele voorouders. Dat kunnen voorouders zijn die ons inspireren, in wiens traditie wij ons voelen staan. Dat zijn bijvoorbeeld: Gandhi of Doreen Valiente, Jezus, Maria of de Boeddha. Ook godinnen zijn spirituele voorouders, want zij gaan jou spiritueel voor: Quan Yin bijvoorbeeld, of Brigid. Overleden vrienden en vriendinnen kunnen deze functie ook hebben. 

Van het leven, dromen of gedachten van spirituele voorouders waarvoor je gekozen hebt, leef je meestal op. Maar niet altijd. De leer van spirituele voorouders kan streng zijn bijvoorbeeld, je uitdagen tot boven je kracht. Bovendien zijn niet alle spirituele voorouders je eigen keuze. Sommige krijg je overgeleverd via je familievoorouders en de traditie waarin zij stonden. Het is behulpzaam om je daar bewust van te zijn. Aan de slag.

1. Kies in het totaal 7 voorouders uit je familievoorouders en spirituele voorouders. Schrijf hun namen op 7 verschillende kaartjes. Kies het liefst familievoorouders die een beetje kent, al is het maar uit verhalen. Maar doe niet te moeilijk over je keuze. Ga er vanuit, dat je voorouders kiest, die op dit moment belangrijk voor je zijn, positief of negatief, al kan je dat niet beredeneren.

2. Schud de kaartjes met de namen door elkaar en leg ze omgekeerd op de tafel in een  compositie. Maak een compositie van de kaartjes. Schuif net zo lang met de kaartjes, dat het goed voor jou voelt.

3. Laat de kaartjes omgekeerd liggen. Schud je tarotspel. Trek voor ieder omgekeerd naamkaartje een tarotkaart. Leg die tarotkaart bovenop het naamkaartje. De tarotkaart die je trekt, laat een houding, eigenschap of levenswijsheid zien van de voorouder op het kaartje. Draai de tarotkaart niet om.

4. Draai je stoel om, zodat je de namen en de kaarten in je rug hebt. Blijf rustig zitten en ervaar de invloed van jouw voorouders op jou. 

5. Draai je stoel terug. Kijk nog een ogenblik naar de kaarten die voor je liggen, zonder ze om te draaien. Sta stil bij wat je voelt. Zijn er kaarten tussen die je blij maken, al zie je alleen de achterkant van het naamkaartje en de tarotkaart? Zijn er die je verdrietig maken, of die je kracht geven?

6. Draai nu de kaartjes met de namen en de bijbehorende tarotkaarten n voor n om. Breng het leven, karakter, visie, levenswijsheid van de voorouder op het kaartje, in verband met de tarotkaart die je voor hem of haar getrokken hebt. Kijk ook welke invloed die voorouder heeft op jouw situatie van nu. En of je die positief kan aanwenden.

7. Wanneer je alle kaarten getrokken en geduid hebt, onderzoek je ook het geheel. Hoe liggen kaarten en de voorouders ten opzichte van elkaar? Kun je thema's ontdekken? Kan je een verband leggen tussen deze thema's en jouw situatie?

8. Kies tot slot uit de tarotkaarten die op tafel liggen, 2 kaarten waar jij op dit moment veel aan hebt. Houd de namen van de voorouders die erbij horen in herinnering de komende dagen.

Tekst Berthe van Soest 2012

Foto Purple Grave Flowers