Van de kleinste worm tot de de hoogste rots

Tarotlegging voor de feestdag van Franciscus en Earth Day


Stem je af op de aarde, haar bewoners en de bron van het leven met deze poëtische tarotlegging, voor de feestdag van Sint Franciscus op 4 oktober. Het is ook een mooie tarotlegging voor Earthday op 22 april.

Franciscus hield van alles wat in de schepping te vinden is, van de kleinste worm tot de hoogste rots. Ook voor het niet-levende in de natuur had hij eerbied, zoals de lampen en de kaarsen. Ieder onderdeel van de schepping bezingt op zijn of haar manier de Schepper, bron van het leven. De tarotlegging is geïnspireerd door een verhaal van Thomas van Celano, Franciscus' oudste biograaf.

"Met een ongehoord toegewijde liefde sloot hij alles in zijn armen. Hij sprak ermee over de Heer en spoorde het aan Hem te prijzen. Hij ging behoedzaam om met lichten, lampen en kaarsen want hij wilde met zijn hand hun vlam niet doven, die immers een afstraling was van het eeuwige Licht. Over rotsen liep hij eerbiedig uit respect voor Hem die de Rots wordt genoemd. Als het vers ‘Gij had hoog op een rots mij geheven (Ps 61,3) gezongen moest worden, varieerde hij dat eerbiedig als ‘Gij had tot de voeten van een Rots mij geheven’.

Als de broeders hout moesten hakken, verbood hij hun een boom helemaal om te hakken zodat hij de kans had om opnieuw uit te lopen. Hij beval de tuinman de randen om de tuin niet om te spitten zodat het groen van het onkruid en de schoonheid van de bloemen ervan in het juiste seizoen de heerlijkheid van de Vader van alles konden verkondigen. Hij liet hem in de tuin nog een klein tuintje voor geurige en rijkelijk bloeiende kruiden aanleggen, die voor passanten de herinnering aan de eeuwigdurende zoete geur moesten opwekken.

Op straat tilde hij wormen en rupsen op zodat ze niet vertrapt werden, en in de winter liet hij de bijen honing en wijn van prima kwaliteit brengen, zodat ze bij strenge kou niet van honger om zouden komen."
 

                      Legpatroon

6     1

5     7     2

4     3

Kaart 1
Franciscus ging behoedzaam om met lichten, lampen en kaarsen, omdat ze een deel zijn van het eeuwige licht.
Hoe weerspiegelen lichten, lampen en kaarsen de bron van het leven?


Kaart 2

Franciscus liep eerbiedig over rotsen, uit eerbied voor hem die de Rots wordt genoemd.
Hoe herken je in een rots de bron van het leven?


Kaart 3

Franciscus verbood houthakkers een boom helemaal om te hakken zodat hij overnieuw uit kon lopen.
Hoe is bij de bomen de bron van het leven te vinden?

Kaart 4
Franciscus beval de tuinman de randen om de tuin niet om te spitten, zodat de bloemen van het seizoen de heerlijkheid van de vader konden verkondigen.
Hoe bezingt het onkruid de bron van het leven?


Kaart 5

Franciscus tilt rupsen en wormen van de straat, zodat ze niet vertrapt worden.
Hoe laten rupsen en wormen de bron van het leven zien?


Kaart 6

In de winter laat Franciscus goede wijn en honing naar de bijen brengen, zodat ze niet zullen verhongeren bij strenge kou.
Hoe eren de bijen de bron van het leven?


Kaart  7

Hoe is aan mij de bron van het leven te zien?

Literatuur: Thomas van Celano, De oudste verhalen over Franciscus van Assisi, Gottmer, Haarlem, 2006.

© Berthe van Soest 2010
Herkomst afbeelding heb ik niet kunnen achterhalen.