Tarotleggingen bij de bijbel 

Home
Klik op afbeeldingen
Tarotleggingen
Maria uit Magdala in de tuin

Met deze tarotlegging voor Pasen verken je het poëtische en raadselachtige verhaal uit het evangelie van Johannes  waarin Maria uit Magdala Jezus ontmoet bij zijn lege graf (Joh.20:1-18). Je betrekt je het verhaal op je eigen leven, alsof jijzelf Maria van Magdala bent die vroeg in de morgen naar de tuin is gegaan waar Jezus is begraven.
De verschijning aan het meer van Tiberias

Met deze tarotlegging verdiep je je in het verhaal waarin Jezus na zijn dood aan zijn leerlingen verschijnt aan het Meer van Tiberias (Joh.21:1-14). De tarotlegging helpt om jouw leven met de geschiedenis van Jezus te verbinden, helpt bij rouw, stimuleert de start van nieuwe projecten, en helpt om wat vastgelopen is weer op gang te brengen.
Vlammen van vuur - tarotlegging voor Pinksteren

Pinksteren valt in mei of juni wanneer de dagen lang zijn en de zomer gaat beginnen. Pinksteren is het feest van inspiratie. Met deze tarotlegging over Pinksteren kijk je wat heilzaam is aan het feest van Pinksteren in jouw situatie.
Van zaad in de akker tot oogst

Zaad in de akker ontkiemt, schiet op en brengt uit zichzelf de vrucht voort die de zaaier oogst (Marcus 4:26-29). Zo is het ook met het koninkrijk van God, zegt Jezus. Het komt vanzelf. Met deze tarotlegging maak je het koninkrijk van God zichtbaar in jouw eigen leven. Je kijkt naar het zaad dat je gezaaid hebt en hoe dat door het leven zelf gegroeid is tot een rijke opbrengst die geoogst kan worden.
Bezinning in de Veertigdagentijd

De veertig dagen voor Pasen zijn bedoeld voor bezinning. Tijd voor de ziel. Voor iedere dag een vraag bij een paar zinnen uit het evangelie van Johannes. De kaart die als antwoord trekt, zet je aan het denken over jezelf en je situatie.
 
Niet zien en toch geloven

Geloven in wat je niet ziet, is kwetsbaar. Het staat onder druk van onze ratio, of wordt bespot. Soms is dat geloof zelfs helemaal weg, of wil het niet komen, hoe graag je het ook wil.
Zalving

Maria Magdalena zalfde de voeten van Jezus. Sta stil bij je handen, voeten, kruin, mond, neus, ogen en oren, en zalf ze. Een tarotlegging voor Witte Donderdag, waarop in sommige kerken jaarlijks olie gewijd wordt voor zalvingen. 
Tot leven gewekt

Deze tarotlegging helpt als je het gevoel hebt een wonder nodig te hebben. 
"Kom, volg mij!" Geroepen aan het meer van Galilea

Deze tarotlegging helpt bij het vinden van zin en doel in je leven. Dit is een spirituele taak. De legging volgt het verhaal over de roeping van de eerste leerlingen bij het meer van Galilea. (Marc.1,16-20).
De gelijkenis van het zaad

Niet alles in ons leven gaat zoals we dat graag zouden willen. Omgaan met wat niet gegaan is zoals je had gehoopt is een belangrijke spirituele opgave. De gelijkenis over het zaad (Marcus 4:1-9), helpt ons hierbij.

Sterk als de dood is de liefde

Met deze tarotlegging verken je de liefde: wat liefde voor jou is, hoe je liefde vindt en herkent. De vragen voor de kaarten zijn gebaseerd op verzen uit het Hooglied, een liefdesgedicht uit de bijbel (Hooglied 8:6-7).

De naam die je draagt

Deze tarotlegging over de naamgeving van Johannes de Doper (Lucas 1:57-68) gaat over je naam, over de verwachtingen die in je naam besloten liggen en over de onbekende belofte, het geheim van je naam die je draagt.

hemelvaart Tarotlegging voor Hemelvaart

Een devote tarotlegging over jouw beeld van Jezus in de hemel, over je relatie met hem en over hoe zijn leven doorwerkt in het jouwe.
Hemelvaart

Hemelvaart gaat over verlangen naar de hemel en over het leven op aarde. Met deze tarotlegging onderzoek je wat voor jou in de hemel te vinden is en wat er voor je op aarde is. De tarotlegging helpt je om te gaan met de begrenzingen van het bestaan
Vruchten van de Geest - Pinksteren

Kijk naar je beste opstelling in jouw situatie met de hulp van negen vruchten van de Geest. Dat zijn: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De vruchten van de Geest geven je kalmte en rust.
Meditatieve psalmleggingen

Je vindt hier tarotleggingen bij psalmen. De tarotleggingen bij de psalmen brengen je in contact met God en met jezelf en helpen je om rustig te worden.