Tarotlegging voor Aswoensdag


Een tarotlegging over vergeving. Vergeving schept ruimte.

Op Aswoensdag eindigt carnaval en begint de lijdenstijd of vastentijd, een periode van inkeer die duurt tot Pasen. Op Aswoensdag krijgen katholieken een askruisje op hun voorhoofd. As is stof, doet denken aan dood en vergankelijkheid en broosheid. Het staat voor de tekortkomingen die horen bij het mens zijn, voor de dood die er is, voor rouw om wie we missen, voor al het onvolmaakte in ons leven. Het kruisje staat ook voor boete, voor berouw over al die dingen die we goed hadden willen doen, maar die toch niet gelukt zijn.

Deze tarotlegging is geïnspireerd op Psalm 51, die van oudsher bij Aswoensdag hoort. De tarotlegging bestaat uit vier kaarten die je neerlegt in het volgende patroon.

                Legpatroon
3

2             4

  1

 
Kaart 1: Wat is er te vergeven?
De eerste kaart laat zien waarin jij tekortschiet, waarvoor je vergeving wilt. De vraag waarbij je de kaart trekt luidt: wat is er te vergeven?


Kaart 2: Een gebroken en verbrijzeld hart
Welk gevolg heeft dit tekortschieten (kaart 1) op jou en je leven? Hoe beleef jij dit in je ziel, je lichaam en in je leven?


Kaart 3: Vergeving
Hoe kan er vergeving plaats vinden? Wat is er nodig om je tekort (kaart 1) weg te nemen?
    

Kaart 4: Blijdschap
Wat helpt jou om weer harmonie en heelheid te ervaren in je leven?

© Tarotlegging Berthe van Soest 2008, 2011.

Naar lenteleggingen
Naar tarotleggingen
Naar homepage