Hevige sneeuwval
Heerenveen, 2 maart 2005


Beste mensen, cursisten, vrienden en vriendinnen,

Hierboven zie je een legpatroon. Sneeuwval als deze, zó laat in het jaar, zó heftig, komt maar eens in de vijftig jaar voor. Daarom, ter herinnering dit legpatroon met de titel: "Hevige sneeuwval". Hieronder vind je de posities beschreven waarop je een kaart moet trekken. De nummers bij die positie passen bij de uitlopers van het sneeuwkristal hierboven.Sneeuw nodigt uit tot inkeer en bezinning. Dit legpatroon kan daarbij helpen.

Trek bij iedere uitloper van het sneeuwvlokkristal een kaart.

Kaart 1
Sneeuw roept iets op. Verwondering over het ongerepte, verbazing over de veranderde wereld, schrik vanwege de gladheid. De vraag voor de eerste kaart luidt: Wat de sneeuw mij doet.

Kaart 2
Hevige sneeuwval gooit een hoop in de war: geen krant, geen post, geen cursus of niet naar het werk. De vraag voor de tweede kaart is: Hoe de sneeuw mijn dagelijks leven (heeft) beïnvloe(d)t.

Kaart 3
Hevige sneeuwval kan ons gevoel van basisveiligheid aantasten. Angst kan opkomen. "Heb ik wel genoeg in huis? Wat als ik de supermarkt niet kan bereiken? De vraag voor kaart drie is: Welke invloed de hevige sneeuwval heeft (gehad) op mijn gevoel van basisveiligheid.

Kaart 4
Een praatje met de buren tijdens het sneeuwruimen. Een eindeloze tocht naar de bakker omdat je iedereen tegenkomt. De sneeuw verstevigt het contact met de buurt. De vraag voor de vierde kaart is: Hoe de sneeuw het contact met mijn buren of dorpsgenoten (heeft) beïnvloe(d)t.

Kaart 5
Puur wit en zuiver is de sneeuw. Dit raakt aan onze eigen zuiverheid en de wens zuiver te zijn.
De vraag voor de vijfde kaart luidt: Wat in mijn leven zuiver en helder (is geworden) wordt door de sneeuw.

Kaart 6
De sneeuw zorgt ervoor dat we zaken mislopen maar geeft ons ook iets: een vrije morgen of avond, of verandering van ritme.
De vraag bij deze laatste positie luidt: Wat de sneeuw mij geeft (gegeven heeft).

© Berthe van Soest

Naar winterleggingen
Naar tarotleggingen
Naar homepage