Sint Nicolaas in de storm


Wanneer iemand jou redt, dan wil je die bedanken. Maar, wie of of wat brengt die redding eigenlijk? Een mysterieuze tarotlegging, die je helpt bij een probleem.

Sint Nicolaas is een wonderdoender. Zo is er een legende waarin hij een schip van de ondergang redt in een storm. Op deze legende is de tarotlegging geïnspireerd.  

                      Legpatroon

1 2 3

Kaart 1: storm
Eens gingen er mensen de zee op en stak er een grote storm op. Het schip dreef stuurloos op de wilde zee en zou ten onder gaan. De mensen wisten zich geen raad. Vraag om de kaart bij te trekken: Welk probleem laat het stormen in mijn binnenste?

Kaart 2: redding
De mensen aan boord riepen Sint Nicolaas aan: “Nicolaas, knecht van God, als het waar is wat over u wordt gezegd, kom ons dan helpen.” Meteen verscheen er iemand die op Sint Nicolaas leek. Hij begon hen te helpen met de de touwen en het roer. Al gauw werd de zee rustig. De vraag voor de kaart luidt: Wie of wat komt mij te hulp?

Kaart 3: dank
Toen de mensen aan land kwamen gingen ze onmiddellijk naar de Sint Nicolaaskerk en dankten de grote Sint Nicolaas voor hun redding. Maar Sint Nicolaas zei: “Niet ik heb u geholpen, maar God en uw geloof.” Vraag om een kaart bij te trekken: Wie of wat kan ik bedanken?

© Berthe van Soest 2011

Naar herfst tarotleggingen
Naar winterleggingen
Naar tarotleggingen
Naar homepage