Sint Nicolaas en het pekelvat

Volgens een Franse legende maakte Sint Nicolaas drie dode scholieren levend die in een pekelvat bewaard werden. Deze tarotlegging helpt om je leven uit het zout te halen en steunt je wanneer je toe bent aan vernieuwing.

           

             Legpatroon
3

1      2

                                             

Kaart 1 -  De drie scholieren

Drie scholieren zijn op weg naar de stad om daar te gaan studeren. Ze zullen er van allerlei nieuwe ervaringen opdoen. De scholieren verbeelden in ons de houding of de daadkracht waarmee we ons leven kunnen vernieuwen. Duid de kaart die je trekt positief. De vraag om de kaart bij de trekken luidt: Hoe kan ik mijn leven vernieuwen?  

 

Kaart 2 - De waard

De scholieren overnachten in een café in een afgelegen gebied. De waard die vermoedt dat de scholieren gouden munten bij zich hebben voor hun lange reis, vermoordt de scholieren. Hij snijdt ze in stukken en stopt ze in een ton met zout.
De waard staat voor wat ons leven verstard en routineus maakt, of ons uitsluitend gericht laat zijn op het materiële, de munten die de waard wil stelen. De kaart die je hier trekt kan ook angst laten zien om je leven te vernieuwen. De kaart kan uitstelgedrag verbeelden of een beklemmende situatie laten zien die het je onmogelijk maakt je leven te veranderen. De waard is de houding in ons die er voor zorgt dat we ons leven niet kunnen vernieuwen. De daadkracht wordt ‘vermoord’, ‘in stukken gesneden’ en ‘in een pekelvat gestopt’.  Zout conserveert. In het pekelvat blijft het verlangen naar vernieuwing wel bestaan, maar kan er niks mee gedaan worden.
Duid de kaart die je hier trekt negatief. De vraag waarbij je de kaart trekt luidt: Welke houding of welke situatie in mijn leven verhindert mij om mijn leven te vernieuwen?

 

Kaart 3 - Sint Nicolaas

Door een engel gewaarschuwt gaat Sint Nicolaas naar het café. Hij bestelt een maaltijd. Wanneer het vlees voor hem staat spreekt hij de waard op zijn misdaad aan en vraagt hem het vat met de jongelingen te tonen. Bij het vat spreekt hij een gebed uit en zegent de jongens, waarna ze opstaan uit het pekelvat.
Sint Nicolaas beeldt een kracht in ons uit die groter is dan onszelf. Wanneer we ons leven niet kunnen vernieuwen of wanneer het verlangen daartoe dood is, dan kan deze kracht ons weer opnieuw tot leven wekken. Sint Nicolaas haalt de houding en de daadkracht die voor vernieuwing zorgt uit de pekel waarin het bewaard is gebleven. De vraag waarbij je de kaart trekt luidt: Welke kracht wekt mij op, zodat ik mijn leven vernieuw?

De drie scholieren gingen rechtop staan. Ze dankten God. De waard viel op zijn knieën. Hij vroeg om vergiffenis. Ook bekeerde hij zich en werd een goed mens.

© tarotlegging Sint Nicolaas en het pekelvat: Berthe van Soest 2008, 2011