Sint Jan die het donker brengt

Sint Jan, Jeroen Bosch


Jezus en Johannes de Doper delen het jaar. De geboorte van Johannes de Doper wordt op 24 juni gevierd en die van Jezus een half jaar later op 24 december. De geboortedag van Johannes de Doper heet Sint Jan. Hij is de enige heilige van wie niet de sterfdag maar de geboortedag wordt gevierd. Dit komt omdat zijn geboortedag precies tegenover die van Jezus ligt. Deze tarotlegging gaat over Sint Jan en wat hij voor ons kan betekenen.

Johannes was een profeet en een boeteprediker. Hij droeg een kameelharen mantel en leefde in de woestijn. De boodschap van Johannes was dat het koninkrijk van God snel zou komen en dat het belangrijk was verantwoordelijkheid te nemen voor je daden, boete te doen en je te richten op God.Hij doopte mensen in het water van de Jordaan, als teken dat zij anders wilden gaan leven. Ook Jezus liet zich door Johannes dopen. Toen Jezus gedoopt werd door Johannes daalde er een duif neer op zijn hoofd en Johannes herkende Jezus als degene waarop hij wachtte, de Messias. Hij zag in Jezus een redder en een bevrijder.  Zichzelf zag Johannes als de wegbereider van Jezus, als iemand die het pad van Jezus effent zodat zijn weg makkelijker wordt. Johannes zei over Jezus: “Hij moet groter worden en ik kleiner”. Johannes wilde dat de mensen naar Jezus gingen luisteren in plaats van naar hem. Het ‘kleiner worden’ van Johannes en het ‘groter worden’ van Jezus wordt uitgebeeld in de gang van het liturgisch jaar. Het ene deel van het jaar is voor Johannes, in dat deel van het jaar wordt het licht minder. De geboortedag van Johannes valt bijna samen met de zomerzonnewende. Als Sint Jan geweest is, worden de dagen korter. Het andere deel van het jaar is voor Jezus. Dan wordt het lichter buiten. Na de viering van de geboorte van Jezus rond de winterzonnewende, neemt het daglicht toe, en komt Jezus als stralende zon in het centrum te staan.

Deze tweedeling in het jaar, de ene helft voor Johannes en de andere helft voor Jezus, is er niet voor niets. Het halve jaar waarin Johannes centraal staat, waarin het daglicht langzamerhand afneemt en het steeds donkerder wordt, herinnert ons aan het duister in onszelf. De donkerte buiten roept ons op om het duister in ons zelf serieus te nemen. Dit duister is ons onvermogen, onze beklemming en onze fouten, de dingen waar Johannes over preekte. Naar het duister kijken in onszelf heeft zin. Het maakt het verlangen naar licht en bevrijding in ons wakker. Hoe meer wij van ons duister bewust worden, hoe meer ruimte we geven aan het licht. Aandacht schenken aan onze donkere kant maakt ons tot wegbereiders van de Messias. We effenen het pad, zodat in december het nieuwe licht geboren kan worden.  

De tarotlegging helpt je om naar de donkerte in jezelf te kijken. Je trekt steeds twee kaarten over één onderwerp. De ene kaart laat een aspect van je donkere kant zien en de andere kant laat licht zien dat komt door dat donkere aspect serieus te nemen. Duid de eerste kaart van een thema steeds als problematische kaart, en de tweede als een kaart die heilzaam is, waarbij je naar de positieve kanten van de kaart kijkt. In het totaal trek je twaalf kaarten.  

          Legpatroon

11    12

9      10

7         8

5         6

3         4

1         2

Duister

Kaart 1: Wat duister is in mijn leven
Kaart 2: Het licht dat komt als ik mijn duisternis serieus neem

Schuld

Kaart 3: Waaraan ik schuld draag
Kaart 4: Het licht dat komt als ik mijn schuld erken

Onmacht

Kaart 5: Waarin ik onmachtig ben
Kaart 6: Het licht dat komt wanneer mijn onmacht  toegeef

Spijt

Kaart 7: Waar ik spijt van heb
Kaart 8: Het licht dat komt wanneer ik mijn spijt betuigd heb

Stagnatie

Kaart 9: Waar ik stagneer
Kaart 10: Het licht dat komt als ik mijn stagnatie erken

Inkeer

11. Hoe ik tot inkeer kan komen
12. Het licht dat ontstaat door mijn inkeer


© Berthe van Soest 2008

Naar zomertarotleggingen
Naar hulp en groei