Niet zien en toch geloven 

bij Niet zien en toch geloven


Geloven in wat je niet ziet, zonder tastbaar bewijs, is kwetsbaar. Het staat onder druk van onze ratio, of wordt bespot. Soms is dat geloof zelfs helemaal weg, of wil het niet komen, hoe graag je het ook wil. Over geloven in wat je niet ziet en ervaart gaat deze tarotlegging, geïnspireerd door het verhaal over de verschijning van Jezus aan Thomas uit het Johannes evangelie (Joh.20:19-31).

Na zijn dood verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Eén van zijn leerlingen, Thomas, was er niet bij geweest toen dit gebeurde. Thomas had tegen zijn medeleerlingen gezegd dat hij niet geloofde dat Jezus leefde, tenzij hij de wonden van de spijkers in zijn handen zou kunnen zien en voelen, en zijn hand in zijn zij kon leggen. Wanneer Jezus een tweede keer aan zijn leerlingen verschijnt met Thomas erbij, richt Jezus zich op Thomas, toont zijn wonden en vraagt hem zijn vingers in de wonden te leggen. Als Thomas dit gedaan heeft, gelooft hij dat Jezus leeft. Hij heeft het gezien en ervaren. Voordat Jezus van zijn leerlingen weggaat zegt hij: “Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.” (Joh. 20:29).

De tarotlegging bestaat uit twee kaarten die je naast elkaar legt.


1   2


Kaart 1: Jezus toont Thomas zijn wonden en vraagt hem er zijn handen in te leggen. Wat toont Jezus mij en laat hij mij ervaren, opdat ik geloof dat hij leeft?

Kaart 2: Hoe kan ik geloven dat Jezus leeft zonder dat ik hem zie en ervaar?


© Berthe van Soest

Naar tarotleggingen bij de bijbel
Naar tarotleggingen
Naar homepage