Midwinter vieren met tarot In de donkere tijd met midwinter wordt de zon opnieuw geboren. Vanaf midwinter wordt het lichter op aarde. Dan gaan de dagen lengen. Met dit ritueel en tarotlegging vier je de winterzonnewende. Je staat stil bij de nieuwe geboorte van de zon en ook jij maakt een nieuw begin.

De tarotlegging gaat over jouw hartsverlangen. Een hartsverlangen heb je vaak een lange tijd, dat kan moedeloos maken. In het ritueel dat bij deze tarotlegging hoort koester je de zon. Met het koesteren van de zon maak je een nieuw begin met het vervullen van je hartenwens. 

 
Begin

Start je ritueel met een moment van inkeer waarbij je contact maakt met wat jij als bron van leven ervaart. Begin dan met de tarotlegging.

     legpatroon

3

1     2Kaart 1: hartsverlangen

Deze kaart toont je jouw hartsverlangen, een verlangen dat heel belangrijk voor je is. Duid de kaart in zijn hoogste kwaliteit. Trek de kaart met de gedachte: een beeld van mijn hartsverlangen.

Kaart 2: nu

Kaart 2 laat zien hoe het gaat met jou en je hartsverlangen. De kaart toont of je verlangen ver weg is of dichtbij in je hart zit, of door de lucht vliegt en nog moet gaan landen, of dat het al aan je voeten ligt en je het alleen nog maar hoeft op te pakken. Kijk of je ergens op de kaart je hartsverlangen symbolisch terug kan vinden en hoe die plaats voor jou voelt. Ga  ook na wat er voor nodig is om je hartsverlangen te vervullen. Trek de kaart met de vraag: waar sta ik nu?

Kaart 3: nieuw begin

Deze kaart laat zien welk nieuw begin je kan maken om je hartsverlangen te vervullen. In de visualisatie die volgt, koester je de midwinterzon als een pasgeboren baby zodat hij gekoesterd aan zijn nieuwe weg kan beginnen. Weet dat met je met het koesteren van de zon ook het nieuwe begin maakt met je hartsverlangen. De vraag waarbij je de kaart trekt luidt: welk nieuw begin kan ik maken om mijn hartsverlangen te verwezenlijken?

Visualisatie

In visualisatie stem je je af op de geboorte van de zon in het midden van de winter.

Sluit je ogen en ga in je gedachten naar de zon die met midwinter klein, jong en kwetsbaar is als een pasgeboren baby. Vraag of de zon in je armen komt als een baby en koester hem. Ervaar hoe de zon zich verwarmd voelt door jou en hoe jij je gekoesterd voelt door de zon die je in je armen houdt. Besef, terwijl je de zon in je armen houdt, dat vanaf nu het licht terugkomt en dagen zullen lengen, en jij net als de zon een nieuw begin maakt. Laat de zon dan teruggaan naar de plek waar hij stond. Zie dat de zon warmer en sterker is geworden door jouw koestering en voel dat jij er warmer en sterker door bent geworden.

Afsluiting

Sluit je ritueel af met je bron van leven te bedanken.

© Berthe van Soest 2010, 2011

Naar winterleggingen
Naar tarotleggingen
Naar homepage