Met snelle stap 


Tarotlegging over Clara van Assisi

“Wat je houvast is, blijf daaraan vasthouden;
wat je doet, blijf dat doen en laat dat niet los
maar ga met snelle stap en lichte tred
zonder je voeten te stoten,
zodat je stappen ook het stof niet opwervelen.”

Deze woorden zijn van Clara van Assisi, eerste volgelinge van Franciscus uit de twaalfde eeuw. Zij schreef ze als bemoediging aan medezuster Agnes van Praag. Net als Clara was Agnes abdis van een klooster. Het ideaal van Clara en Agnes was in armoede te leven en zo Jezus na te volgen. De pausen werkten tegen, maar Clara en Agnes hielden aan hun ideaal vast.

We leven in een andere tijd, maar zoals Clara en Agnes hebben wij idealen: voor de wereld en voor onszelf. We streven die na en brengen ze in praktijk. Ontdek met deze poëtische tarotlegging wat jouw houvast daarbij is. Raadselachtig is de waarschuwing: ‘geen stof op te wervelen’. De kaart die je trekt zal je vertellen wat dit in jouw geval betekent. Trek de kaarten bij de vragen en leg ze in het volgende patroon. 

2

  3     1     4 

                                                              5

1. Wat moet ik niet loslaten en blijven doen?
2. Hoe kan ik dit doen met snelle stap en lichte tred?
3. Wat is de stof die zou kunnen opwervelen?
4. Hoe voorkom ik dat ik mijn voeten stoot?
5. Wat is mijn houvast?

Citaat uit: Tweede brief aan Agnes. In: Angela Hollenboom e.a. (red.). Clara van Assisi. Leven, geschriften, documenten. Gottmer 1996.

©Berthe van Soest 2011

Naar Franciscus en Clara
Naar hulp en groei
Naar tarotleggingen
Naar homepage