Mayakalender


Tarotlegging


Dit jaar is de winterzonnewende op 21 december anders dan anders. Al jaren leven we  naar de datum van 21 december 2012 toe. Dan loopt de Mayakalender af. Een tarotlegging over nieuw begin.

Eindtijdvoorspellingen maken bang. Maar langzamerhand werd duidelijk dat het aflopen van deze kalender niet het einde van de wereld aangeeft, maar dat er volgens de Maya’s een andere tijdspanne aanbreekt. 

Veel mensen hebben de voorspelling opgepakt als aanmoediging om zich te bekommeren om het wel en wee van de aarde. Dat vind ik het goeie dat het aflopen van de Mayakalender heeft gebracht, de betrokkenheid op elkaar en vooral op de wereld waarin wij leven. En dat is blijvend.

              Legpatroon

8
7       9
6      1      2
5       3
4Wat neem ik mee naar het nieuwe begin:

Kaart 1: voor moeder aarde?

Kaart 2: voor de mensen die haar bewonen, in wereldsteden en gehuchten?

Kaart 3: voor de dieren in, op en boven de aarde?

Kaart 4: voor de planten, bomen en alles wat wortels heeft?

Kaart 5: voor de stenen en al het niet levende?

Kaart 6: voor de doden?

Kaart 7: voor de nog niet geborenen, die onze toekomst zijn?

Kaart 8: voor mijn vijanden?

Kaart 9: voor mijzelf en voor wie ik liefheb?


© Berthe van Soest, 20 december 2012
Bron foto

Naar wintertarotleggingen
Naar tarotleggingen
Naar homepage