Kort en krachtig tarot, kaarten en dromen
Berthe van Soest


Naar artikelen
Naar homepage

Een korte en krachtige manier om dromen te duiden is het trekken van tarotkaarten bij belangrijke personages en elementen (voorwerpen, omgeving) in je droom. Deze vertegenwoordigen, houdingen, verlangens, opvattingen, conflicten en gevoelens. Eventueel kun je ook een kaart trekken die het thema van je droom weergeeft.

Werkwijze

1. Kies een droom en bij een lange droom eventueel een fragment.
2. Beleef je droom (of fragment) opnieuw in een visualisatie.
3. Kies een aantal belangrijke personages en elementen (voorwerpen, omgeving) uit je droom (niet meer dan vijf,  liever minder). Richtsnoer bij de keuze is of ze emotie bij je oproepen, sleutelrollen vervullen of tegenstellingen laten zien. 
4. Trek tarotkaarten voor deze personages en elementen. Begin daarbij met het personage of element dat jij het belangrijkste vindt. Stem je, voor je de kaart trekt, af door terug in de droom te gaan naar een fragment waarin het personage of element belangrijk was.
5. Naar keuze: een kaart voor het thema van de droom. Leg die pas open als alle andere kaarten geduid zijn.

Voorbeeld

De droom: Ontvoerd

Mijn dochter van tien werd ontvoerd. Ze was in handen gevallen van Landmark, in mijn droom een sektarische therapeutische organisatie die op een dwingende manier mensen rekruteerde. Landmark deed zijn best om ook de moeders van de ontvoerde kinderen erbij te krijgen.

Toen ik mijn dochter weer terug had dreigden ze haar in slaap te maken als ik niet met hen mee zou doen. Op een gegeven moment liep ik de kamer van mijn dochter binnen en trof haar rechtop slapend aan op een stoel te midden van omver gegooide tafels en stoelen. Ze was in slaap gebracht met een injectie Ik schrok me wezenloos.

Landmark trad in contact met mij via mijn kapster, die me verlinkt bleek te hebben. Ik ging ergens eten en daar was ook mijn kapster bij. Zij vertelde dat ze van Landmark was en tegen hen gezegd had wanneer ik bij haar zou zijn om mijn haar te laten knippen. Zo kon mijn dochter in mijn afwezigheid in slaap gebracht worden.

Interpretatie van de droom

Tarotspel: Arthurian Tarot
Getrokken kaarten:

Dochter: De Dood, getiteld “De Wasvrouw aan de voorde”
Droom-ik: Grail Six (Bekers zes in de Rider-Waite Tarot)
Kapster: Grail Eight (Bekers acht)
Landmark: Spear Ten (Staven tien)
Thema: Sword Maiden (Schildknaap van Zwaarden)


Wanneer Keltische soldaten droomden van een wasvrouw die hun doodskleed waste, wisten ze dat zouden gaan sterven in de strijd. De plek waar de wasvrouw haar werk deed was aan de voorde, een doorwaadbare plaats in een rivier. “De wasvrouw aan de voorde” is de kaart van De Dood in de Arthurian Tarot, een spel waarin de kaarten van de tarot doorvlochten zijn met Arthur legenden. Wie deze kaart trekt staat voor een overgang, en wie die overgang wil maken moet eerst de oude vrouw kussen. “De Wasvrouw aan de voorde” is de kaart die ik trok voor mijn dochter uit mijn droom. Het was in de augustus in de zomervakantie toen ik mijn deze droom had. Kijkend naar de kaart herinnerde ik mij wat er die dag door me heen was gegaan, dat mijn dochter naar groep acht ging, het laatste jaar van de basisschool. In mijn droom sliep mijn dochter rechtop. Rechtop slapen is voor mij geassocieerd met dood. Een vriendin maakte mee dat een man rechtop beklemd was geraakt in een treinongeluk en vroeg om zijn dood. De kaart representeert een opgave voor mij, een overgang die ik niet wil maken. Mijn dochter wordt groot.

De kaart voor mijzelf was Grail Six. Op die kaart is een grafheuvel te zien waar voorouders hun plek hebben.Het water dat eruit stroomt brengt je in contact met de rustgevende continuïteit van het verleden, maar drink je er teveel van dan is het water bedwelmend. “Toch liever hier blijven”, dacht ik, “beter hier dan naar die griezelige overkant van de vrouw aan de voorde te gaan.” 

Voor Landmark, de organisatie die mijn dochter ontvoerde, trok ik Spear Ten. Op de kaart staat een fort hoog op de top van een heuvel. Daar ligt graalkoning Pelles met twee gewonde heupen. Geneest hij dan vindt het leven voortgang. Geneest hij niet, dan zal het land geen vruchten dragen. Gewond aan beide heupen kan hij niet zelf opstaan om genezing te zoeken. Hij heeft daartoe de hulp van anderen nodig die een lange slingerende weg te gaan hebben om bij hem te komen. Ook op deze kaart zag ik mijzelf terug. Ik ben de gewonde, machteloze koning die zichzelf niet kan genezen, want ik kan niet naar de overkant gaan, ik wil niet dat mijn dochter ouder wordt. Het gehate Landmark dat mijn dochter ontvoert en sedeert is paradoxaal de hulp die ik krijg voor mijn genezing.

De kapster, die me verraden heeft door te vertellen dat ik bij haar was om mijn haar te knippen, zodat mijn dochter gesedeerd kon worden, is een van die helpers. Grail Eight is de kaart die de kapster verbeeldt. Op deze kaart is het interieur van de kapel afgebeeld waar de graalvoorwerpen bewaard worden. Lancelot is daar berispt omdat hij te dicht bij de heilige voorwerpen kwam. De beker die hij vasthad ligt nog op de drempel waar hij weggestuurd is, de miswijn stroomt eruit. “Staar je niet blind op wat heilig voor je is”, zeggen de kaart en de kapster mij. “Blijf niet staan bij de ingang van de grafheuvel. Laat je niet bedwelmen door het stroom van het verleden, maar ga naar de voorde en maak de overgang naar het onbekende. Vind nieuwe zin. Je dochter wordt groter, het leven gaat door.”

Het knippen van haren komt terug bij de laatste kaart die ik openlegde, de kaart voor het thema van de droom. Sword Maiden lag op tafel. Op deze kaart zit de maagd Dindraine te borduren aan een zwaardschede. Dindraine knipte haar haar af om er een riem van te weven voor graalridder Galahad. Hij zal er het zwaard aan hangen dat hij gaat dragen op zijn queeste. Nu ligt de riem nog naast haar. Dindraine offert haar haar en helpt bij de voorbereiding; zo is ze betrokken bij de graalqueeste. Opgeven en offeren moet ik dus, onherroepelijk, en voorbereiden, dat helpt om de oversteek te kunnen maken naar het onbekende. De week na mijn droom hebben we nieuwe kasten gekocht voor mijn dochter, een computer en een bureau dat wel twintig jaar mee kan.


Berthe van Soest   
Augustus 2007

Literatuur
Caitlín Matthews, John Matthews, The Arthurian Tarot. Illustrated by Miranda Gray. Thorsons, 1990.
Caitlín Matthews, John Matthews, Hallowquest: The Arthurian Tarot Course. Thorsons, 1997.

Verschenen in Droomjournaal, winter 2007, 12e jaargang, n.4


Naar artikelen
Naar homepage