In de spiegel van de eeuwigheid


Clara van Assisi


Deze tarotlegging is ge´nspireerd door Clara van Assisi, een vrouw uit de twaalfde eeuw die heilige is geworden. Haar feestdag is op 11 augustus. Clara was een van de eerste volgelingen van Franciscus. Toen haar ouders haar wilden uithuwelijken liep ze weg. In een mis op Palmzondag had de bisschop haar een palmtak aangereikt en Clara zag dit als een teken om niet de weg van het huwelijk te gaan, maar haar leven een radicaal andere wending te geven. In de nacht die volgde liep ze weg naar Franciscus. Nog in diezelfde nacht knipte Franciscus haar haren af en gaf haar zijn eigen ruwe tuniek om aan te trekken. Haar familie, die een paleis had in Assisi, probeerde Clara met geweld terug te laten keren. Clara bleef. Ze leefde in armoede om zich helemaal aan Christus te kunnen geven. Ze bad, mediteerde, kreeg volgelingen en stichtte een kloosterorde voor vrouwen. Pausen, kardinalen en bisschoppen vroegen haar om advies.

Een paar geschriften van Clara zijn bewaard gebleven. EÚn van de mooiste is een brief die ze geschreven heeft aan Agnes van Praag, een volgelinge die abdis was van een klooster in Praag. Hierdoor is deze tarotlegging ge´nspireerd. In haar brief zegt Clara tegen Agnes:

“Plaats je geest in de spiegel van de eeuwigheid!”

Ze moedigt Agnes aan zich niet te laten leiden door onbelangrijke zaken, te tobben of zich druk te maken, maar zich op iets anders te richten, namelijk op dat wat eeuwig is. Voor Clara en Agnes is dit Christus, een mens die koos voor de armen, die vervolgd werd en bang was, pijn had en dood ging, maar uit het graf is opgestaan en voor altijd bij God is. Wat eeuwig is kan voor jou en mij anders zijn dan voor Clara en Agnes. Het kan liefde zijn of hoop die altijd blijft, de zon die iedere morgen opkomt, moeder aarde of het verlangen naar vrede. In deze tarotlegging kijk je, samen met alles wat je geest bezighoudt en bezwaart, in de spiegel van de eeuwigheid om te zien wat er verandert: welke rust dat brengt of welke bevrijding je dit biedt.

             Legpatroon

1  2  3Kaart 1: Geest

Deze kaart laat zien wat er in je leeft, wat je bezighoudt en bezwaart. Je trekt de kaart met de vraag: Wat houdt mij bezig en bezwaart mij?


Kaart 2: Eeuwigheid

Kaart 2 laat zien wat in jouw visie eeuwig zal blijven bestaan. Dit kan licht zijn, God of Christus, het leven zelf dat onverwoestbaar is, moeder aarde, hoop die nooit ophoudt, liefde die onvergankelijk is of nog iets heel anders. Duid de kaart als een positieve kracht, ook wanneer het een moeilijke kaart is en jij je er in eerste instantie ongemakkelijk bij voelt. Laat de kaart rustig bezinken tot je de positieve kracht van de kaart ziet. Trek de kaart met de vraag: Wat blijft eeuwig bestaan?


Kaart 3: In de spiegel van de eeuwigheid

Deze kaart toont de verandering wanneer jij dat wat jou bezighoudt en bezwaart (kaart 1) beziet in de spiegel van de eeuwigheid (kaart 2). De kaart kan je tot rust brengen, of je een gevoel van bevrijding geven. Duid de kaart positief. Neem voordat je de kaart trekt, een moment om je naar binnen te keren. Zie in je geest het eeuwige voor je. Dit is niet de kaart zelf die je als vorige kaart getrokken hebt (kaart 2), maar je interpretatie ervan, wat jij ziet als het eeuwige: 'licht', 'liefde', 'hoop' of iets anders. Daarna trek je de kaart. De vraag waarmee je de kaart trekt luidt: Wat verandert er als ik mijn probleem bezie in het perspectief van wat eeuwig blijft, in de spiegel van de eeuwigheid?

ę Berthe van Soest

Naar Franciscus en Clara
Naar hulp en groei
Naar pandemie
Naar tarotleggingen
Naar homepage