Het tarot totemdierenorakel

Berthe van Soest

 

Naar artikelen
Naar homepage

Er komen veel dieren voor in het Rider-Waite tarotspel: vogels, reptielen, vissen en zoogdieren. Dit dierenorakel bestaat uit de dieren van de Rider-Waite tarot. Je maakt het orakel zelf door de namen van de dieren op kaartjes te schrijven. De beschrijvingen van de dieren vind je in dit artikel. Het is bedoeld om te gebruiken naast het tarotspel als extra verdieping en toespitsing. Je leert door met dit orakel te spelen de dieren uit de tarot beter kennen en je krijgt een nieuw perspectief op de tarotkaarten waar de dieren op afgebeeld staan.

Het tarottotemdierenorakel staat in een rijke culturele traditie waarin gebruik wordt gemaakt van eigenschappen van dieren. Mensen hebben een hoofd, hart en handen en ook nog een geweten. Dieren hebben dat allemaal niet. Toch willen mensen soms even zijn als een dier. Mensen zeggen wel dat ze vrij willen zijn als een vogel of speels als een kat. Ook vergelijken mensen zichzelf en anderen wel met een dier: 'Hij is zo koppig als een ezel' of 'Ik heb geslapen als een os'. Bij de ingang van paleizen staan vaak stenen leeuwen. Zoals de leeuw koning der dieren is, zo is de bewoner van het paleis koning over zijn koninkrijk. De macht en het aanzien van de leeuwen stralen af op de koning. De leeuwen geven de koning aanzien.

In de mythologie worden dieren wel gebruikt om het ontstaan van de aarde en het lot van de mensen te verklaren. Dieren kunnen daarbij een goddelijke status hebben. De spin bijvoorbeeld komt in verschillende scheppingsverhalen voor als scheppende godin. Even mysterieus als de draad uit de buik van de spin komt, wordt ons lot gesponnen en de aarde is even ingenieus geschapen als het web van de spin geweven is.

In de Grieks-romeinse mythologie wordt de scheiding tussen doden en levenden verklaard met behulp van een hond. Een driekoppige hond bewaakt de ingang van de onderwereld. Honden zijn loyaal aan hun baas, Hades in dit geval. Ze kunnen bijten en vervaarlijk blaffen, zeker een hond met drie brullende muilen. Geen dode durft het aan langs de hellehond te gaan en levenden worden evenzeer afgeschrikt. Zo blijft de dodenwereld strikt gescheiden van de wereld van de levenden.

In verschillende culturen worden dieren gebruikt in genezingsprocessen. Wanneer een Siberische Evenk sjamaan naar de geestenwereld wil reizen om daar genezing te halen, gebruikt hij vier houten vogels. Ieder van hen heeft een bepaalde capaciteit die hij nodig heeft. Hij gebruikt een adelaar om zijn ziel tegen kwade geesten te beschermen, een raaf om hem te beschermen gedurende zijn trance staat, een zwaan om hem naar zijn bestemming te dragen en een specht die het vermogen heeft om te genezen. Bepaalde groepen mensen horen in sommige culturen bij een dier. Dat is hun 'totem' dier, het dier waar de groep aan te herkennen is. De groep heeft dezelfde kwaliteiten als dit dier. Ze jagen er niet op en ontlenen er kracht aan.

Ook individuen hebben totemdieren. Overal ter wereld voelen mensen zich soms al van jongs af aan, omringd door een of meer dieren. Ted Andrews, de schrijver van 'Luisteren naar dieren' en het 'Totemdieren Tarot' krijgt vanaf zijn vierde levensjaar regelmatig bezoek van een wolf, geen echte maar een 'spirit wolf'. Zulke dieren hebben de functie van beschermer en onderwijzen hun specifieke vermogens aan degene bij wie zij verschijnen. Ook dit is een totemdier, niet van een groep, maar van een individueel persoon.

Nog op een andere manier hebben mensen 'totemdieren'. Een vriendin van mijn tante spaart ezeltjes. Een ezel draagt lasten. Zij is iemand die vaak lasten van anderen op zich neemt, net als de ezel. De ezeltjes geven haar de kracht dit te doen. Een ezel is ook koppig, eigenwijs en nederig, allemaal eigenschappen die zij eveneens bezit. De ezel is verwant aan haar. Zowel haar sterke als haar zwakke kanten worden gerepresenteerd door de ezel. De ezel is het dier waarmee ze het uit moet houden. Het stoffen, schoonmaken en neerzetten van haar verzameling helpt haar daarbij. Op deze manier gebruikt, helpt een dier om om te gaan met jezelf. Ook dit is een 'totem' dier. Al deze manieren waarop mensen eigenschappen van dieren gebruiken laten hun sporen na in de functie van het tarot totemdierenorakel.

Gebruik

Je kunt het tarot-totemdierenorakel op verschillende manieren gebruiken. Allereerst kun je je tarot-totemdier bepalen door er een kaart uit te trekken. Dit is het dier uit de tarot waar jij op lijkt. Het is jouw tarot-totemdier, net als de totemdieren die horen bij individuen, zoals de wolf van Ted Andrews en het ezeltje van de vriendin van mijn moeder. Zoals dieren in de mythologie verklaren hoe en waarom de dingen zijn zoals ze zijn, zo kan jouw totemdier je inzicht geven hoe jij bent. Hij kan bijvoorbeeld. laten zien hoe je contact legt, tot rust komt of hoe je je verdedigt. Het kan ook zijn dat het totemdier dat je trekt een sterke kant van je laat zien die nog 'slapende' is, waar je je nog niet van bewust bent en, waar je mogelijk bang voor bent. Je tarot-totemdier kan wisselen al naar gelang de situatie waarin je verkeert en de verschillende kwaliteiten die je daarin nodig hebt. Ook is het mogelijk om met het orakel het dier te bepalen dat aangeeft welk doel jij nastreeft met het lezen van de tarot. Ben je gericht op het overwinnen van diepe angsten als de kreeft? Wil je jezelf voeden als de duif? Of wil je onverwachte wegen in kunnen slaan als de haas en geeft de tarot je daartoe de instrumenten? Een dier trekken met je doel geeft inzicht in de reden waarom jij de tarot raadpleegt.

Verder kan je voordat je de tarot gaat leggen het dierenorakel gebruiken om een dier te bepalen wiens kwaliteiten jou kunnen helpen de kaarten te duiden. Je kunt ook een dier trekken dat je beschermt tijdens het lezen van de kaarten. Dan gebruik je het orakel net als de Siberische sjamaan die een adelaar en een raaf gebruikt om hem te beschermen bij zijn trance reizen. Om gestalte te geven aan deze bescherming kun je dit dier naast je of achter je visualiseren.

Gedurende een tarotlegging kan je het dieren orakel gebruiken als extra informatiebron. In veel legpatronen komt bijvoorbeeld een positie voor waarop je een kaart voor 'je hoop of je angst' trekt. Vaak is er ook een positie voor 'je obstakel' voor wat je hindert. Wanneer je een tarotkaart getrokken hebt, die je je angst laat zien of je obstakel en je dit onvoldoende begrijpt, dan kan je vervolgens een kaart trekken uit het dierenorakel. Dit dier kan je specifieke informatie geven over je angst of obstakel. Dieren hebben felle en specifieke aanvals- en verdedigingstactieken. Dieren kun- nen met hun tactieken een duidelijk beeld geven van onze obstakels. We werpen n.l. zelf nogal eens obstakels op door onze houding: onze aanvals-, verdedigings- en overlevings- tactieken. Een dier kan ons laten zien welke tactiek wij gebruiken en welk obstakel dat opwerpt. Een voorbeeld: je wilt een relatie, maar je trekt een kat als verduidelijking bij je obstakel. Een kat kan zich niet binden en jij kan je dus op dat moment ook niet binden. Of je wilt een project opstarten en er verschijnt een valk op tafel. Dan kan het zijn dat je niet geconcentreerd genoeg bent en niet genoeg geduld hebt om het juiste moment af te wachten om het project te beginnen. Een valk wacht namelijk in de lucht op het juiste moment om zijn prooi te pakken.

Een verduidelijkingskaart bij je angst kan ook specifieke informatie opleveren. Dieren zijn niet beschaafd. Dieren hebben geen geweten en zijn wreed. Dieren jagen en doden en zijn bang zelf een prooi te worden.Angsten van mensen zijn net als bij dieren vaak te herleiden tot de angst het niet te redden, een prooi te zijn en niet te overleven. Onze angsten gaan diep. Door een verduidelijkingskaart te trekken die je angst verbeeldt in de vorm van een dier hou je jezelf een spiegel voor. Een leeuw bijvoorbeeld. is dominant en heeft een verscheurende kracht. Als je een leeuw trekt voor je angst kun je jezelf afvragen: 'Laat ik mij verscheuren als een prooi of ga ik mij verzetten?' Wanneer je contact zoekt en een geit trekt voor je angst dan kun je je afvragen: 'Ben ik opdringerig als een geit of ben ik bang opdringerig te zijn en durf ik daarom het contact niet aan te gaan?' Je angst in de ogen kijken in de vorm van een diereneigenschap relativeert je angst. Dit is het eerste dat een verduidelijkingskaart voor je angst je kan geven. Maar er is meer. Mensen verschillen van dieren in hun angst om te 'doden', om een vernietigende kracht aan te wenden. Dieren zijn daar niet bang voor, mensen wel, want mensen hebben een geweten. Wanneer je een stier trekt uit het orakel als een verduidelijkingskaart bij je angst, dan kun je bang zijn verpletterd te worden door een dolle stier, maar je kunt evengoed bang zijn zelf zo'n dolle stier te zijn die iemand verplettert. Het is de heftigheid van de emotie die bang maakt. Het voelt zó heftig dat je bang bent het uit te leven. Het is bijvoorbeeld angst voor je hevige woede die je kunt tegenkomen in de 'dolle stier'. Woede is een negatief geladen emotie die vaak onder tafel blijft omdat ze niet gevoeld mag worden; dan is ze onhanteerbaar en kan ze verlammen. Het instinctieve gedrag van dieren kan je bewust maken van de heftigheid van je emoties en kan daarmee je angst hiervoor hanteerbaar maken. Deze informatie kan een verduidelijkingskaart bij een vraag over je angst ook opleveren. Natuurlijk kan je, wanneer je je angst of obstakel, begrepen hebt, een dier trekken wiens eigenschappen je helpen om het obstakel of je angst te overwinnen.

 Ook kan je, na een tarotlegging gedaan te hebben een dier trekken of uitkiezen die je kan helpen te verwezenlijken wat je wilt bereiken. Een ibis bijvoorbeeld kan je helpen je af te stemmen op de verlangens van je ziel. De stootkracht en impulsiviteit van de ram helpt je om iets nieuws te beginnen. Je kunt de kwaliteiten van dit dier dichterbij brengen door een afbeelding ervan neer te zetten of erover te lezen.

Een andere mogelijkheid is dat je een dier trekt of uitkiest met het doel je genezing te brengen op een bepaald vlak in je leven. Je kunt je met enige regelmaat in rustige momenten voorstellen dat dit dier bij je komt en bijvoorbeeld je zere plekken aanraakt om je pijn te verlichten. Een kat kan met zijn zachte vacht over pijnlijke spieren strijken. Een adelaar, Heer en gebieder van het luchtruim, geeft lucht en ruimte bij benauwdheid. De wolf en de hond kunnen je helpen om ziekte uit te houden. De wolf leidt je naar het bedreigende van de ziekte en de hond beschermt je daarbij.Je kunt je bij hinderlijke gedragspatronen, waar je moeilijk uitkomt, voorstellen dat je de kwaliteiten bezit van het dier dat je trekt. Dit helpt je om je gedrag te veranderen. Een slak leert je om je met de aarde te verbinden en langzaam te gaan. Een speelse geit leert je om contacten te leggen. Het vervangt geen doktersbezoek of therapie, maar kan wel ondersteuning geven.

Kom je uit de Wicca-traditie en lees je je kaarten binnen de cirkel, dan kun je dieren uit het orakel gebruiken als totems die je cirkel beschermen en je helpen met je werk daarbinnen. Een duif voor het oosten, die de dag brengt, een vurig zwart paard voor het zuiden, een vis voor het waterige westen en een haas voor het noorden die je werk vruchtbaar maakt.

Wanneer je de tarot leest voor anderen kun je het dier trekken dat jou als tarotlezer(es) symboliseert. Dat kan je inzicht geven in de manier waarop je in je consulten te werk gaat. Je kunt bijvoorbeeld kijken hoe dit dier contact legt, welke strategieën het dier gebruikt om z'n doel te bereiken. Je kunt ook nagaan of het een gevoels- of een verstandsdier is of misschien wel allebei. Je kunt ook kijken of het dier gericht is op een doel: op transformatie, bezin-ning, een nieuw begin maken of genieten van het leven. Dit alles laat dan zien hoe jij je consulten vorm geeft. Vervolgens kun je jezelf de vraag stellen of je tevreden bent met de manier waarop je het doet en wat je eventueel zou willen veranderen. Tot slot kun je het totemdierenorakel gebruiken bij relatieleggingen. Voordat je aan de legging begint trekt ie- der een dier. Dit dier laat zien welke behoeften ieder heeft in de relatie, welke strategieën ieder heeft om tot de ander te komen en welke verdedigingsstrategieën gebruikt worden. Het is een speelse maar toch diepgaande manier om aan de praat te raken over de relatie.

Veel plezier met je totemdierenorakel!

De tarottotemdieren

De beschrijvingen van de dieren zijn gebaseerd op hun functie in de tarot, hun rol in de cultuur en op hun gedrag. Ik ben hierbij uitgegaan van de Rider Waite tarot.

Adelaar: scherpe blik; overzicht hebben èn oog voor details; ziener; een groot gebied (willen) beheersen; ruimte nodig hebben; superioriteit (koning van het luchtruim); mentale benadering; trefzeker op het doel afgaan; kern van een probleem aanpakken (scherpe klauwen); scherp zijn; mensen op hun bestemming brengen (zielen op vleugels naar God dragen); projecten volvoeren; hernieuwing; vertrouwen op God of het godde- lijke (glijvluchten); contemplatie (staren in de zon); meedogenloos; dorsten naar macht, dominant; opportunistisch (voedsel stelen van anderen).
Verbonden met de zon en het luchtruim, symbool van het Romeinse rijk en spirituele vernieuwing (alchemie).
Komt voor op: O de Dwaas, IV de Keizer, X Rad van Fortuin, XXI de Wereld.

Duif: ziel; levensgeest (duif=geest, ziel); boodschapper (postduif, annunciatie); overgang van de ene toestand in de andere; vrede; rust; vernieuwing brengen of nodig hebben (Noach, olijftak in bek); onschuld; zuiverheid (wit); voeden (duivenmelk); op krachten komen: drinken van levenswater; eendracht (tortelduiven); ver reizen maar thuisbasis nodig hebben (postduif); sociaal zijn (groepen duiven); veel aankunnen (sterke maag); overlast veroorzaken (groepen duiven). Verbonden met moedergodinnen en de godin Aphrodite, symbool van vrouwelijkheid, vrede en vernieuwing.
Komt voor op: Aas van kelken.

Geit: zorgzaam (melk geven; geit (godin) zoogde verlaten baby Zeus); vruchtbaar; praktisch en nuttig (geeft wol, melk en boter); kan met weinig toe; vindingrijk (eet veel verschillende struiken en planten); zet door; opgewekt; grappig, speels, nieuwsgierig; plagerig en baldadig; herinnert zich het goede in mensen; offert zich op (offerdier, zondebok); tijd nodig voor verwerking (herkauwen); gauw tevreden; jaloers, opdringerig. Verbonden met de moedergodin en de maan, beeld van de zoogster, god Pan, symbool van vruchtbaarheid.
Komt voor op: koningin van pentakels.

Haas: vruchtbaar; een diep weten van hoe het leven vernieuwd kan worden (paashaas); instinctieve 'sprongen' maken; stil; snel; contact met wat onzichtbaar is (grote oren, scherpe neus); niet gezien willen worden; houden van de schemering; onverwachte wegen inslaan (zo zichzelf en kinderen in veiligheid brengen); wantrouwig, bang, zich te buiten gaan aan excessen; zeer vruchtbaar.
Verbonden met de maangodin (vlekken op de maan lijken op een haas) en moedergodinnen, symbool van vruchtbaarheid.
Komt voor op: koningin van pentakels.

Hagedis: verschillende (overlevings) strategieën beheersen: bluffen, bijterig zijn, verwarring scheppen (staart laten vallen); gemakkelijk herstellen van tegenslag (staart groeit aan); scherpe zintuigen; op de hoede zijn; vlug; niet tegen extremen kunnen (warmte, kou); neemt stemming van de omgeving over (kan zelf temperatuur niet regelen); vrolijke stemming om zich heen nodig hebben (ochtendzon nodig om warm te worden); behoefte hebben om zich kwetsbaar op te stellen, met het risico gekwetst te worden (opwarmen in de zon en dan een prooi zijn); houden van stilte, terugtrekken.
Verbonden met: de maan, symbool van stilte.
Komt voor op: koningin van pentakels.

Hond: trouw; waken; waarschuwen en beschermen bij gevaar; gids, ook in situaties die je niet kunt door- of overzien (blinde geleidehond); metgezel in moeilijke tijden die je erdoorheen helpt; beheersing van instincten (getemde wolf); slaafs: individualiteit opofferen uit loyaliteit; vernietigende kracht, vuurkracht (hellehond).
Verbonden met: de maan (te zien in de vlakken van de maan) en het vuur (haardvuur, ontdekker van vuur) begeleiden van doden, bewaker van de onderwereld, vaak afgebeeld als bewaker van tempels.
Komt voor op: O de Dwaas, XVIII de Maan.

Ibis: zich verbinden met dromen en verlangens van de ziel (Ibis is beeld van de ziel); meditatie (lang op één been staan); volharding (idem); zich af kunnen stemmen op mensen en situaties (snavel voelt naar prooi in modder); geheimen aanvoelen; zaken van te voren aanvoelen komen (overstromen van de Nijl); zich verbonden weten of zich willen verbinden met de Bron, het goddelijke; zich thuis voelen tussen veel mensen (overvolle kolonies); goede communicatieve eigenschap- pen (Thoth); wijs (Thoth); harmonie willen bewaren; zich niet verbinden met de werkelijkheid, betweterig (Thoth).,br> Verbonden met: de maan, personificatie van de Egyptische god Thoth (wijsheid, communicatie).
Komt voor op: XVII de Ster.

Kreeft: in contact zijn met diepe gevoelens (fourageren in de diepte); risico's nemen ondanks angst (moeten fourageren in de diepte); angsten doorleven en overwinnen, weer op krachten komen (na fourageren); zich thuis veilig voelen; een 'thuis' kunnen schep- pen; zich beschermen door zich af te sluiten; zich terugtrekken bij bedreiging (kreeft kan achteruit lopen); zichzelf voeden door anderen geen ruimte te geven; vastklemmen in zijn schaar. Verbonden met: de maan.
Komt voor op: XVIII de Maan.

Kat: in contact zijn met intuïtie; onafhankelijk zijn; zich verbonden voelen met magie en mysterie; het verborgene kunnen zien; een overlever zijn (9 levens, op z'n pootjes terecht komen); geluk hebben bij risico; sensueel; voelen en aangeven wanneer je je prettig voelt (spinnen); wreed (spelen met een prooi); zich niet kunnen binden; wispelturig. Beeld van de Egyptische god Bastet. Verbonden met: de maan.
Komt voor op: koningin van staven.

Leeuw: eigen kracht beheersen en gebruiken; zelfvertrouwen hebben; moedig zijn; leider- schap; bescherming bieden; de lust en de last van leiderschap ervaren; rechtvaardig (Christus); verscheurende kracht bezitten; in het centrum (willen) staan; waardig; dominant; trots; tiranniek. Verbonden met: de zon en zonnegoden, vaak afgebeeld als bewakers van tempels. Symbool van apostel Marcus en Christus.
Komt voor op: X Rad van Fortuin, XI de Kracht, XXI de Wereld, koning van staven, koningin van staven, bekers 2.

Paard: vitaliteit; vrijheid; reizen; sensuele passie; beheerste kracht (paard en berijder samen); controle over instincten; betrouwbaar; snel; samenwerken (met berijder); samenwerking tussen: bewuste (berijder) en onbewuste (paard); brenger van boodschappen; harde werker (werkpaard); strijdmakker; gids in de nacht; reizen in de geestenwereld; offer brengen; onbeheerste kracht (zonder ruiter). Bij angst: onbeheerst uitvallen (schoppen).Verzet plegen (steigeren).
Verbonden met: zonnegoden (trekt zonnekar), dood (draagt overledene weg).
Komt voor op: XIII de Dood, XIX de Zon, alle ridders.

Ram: mannelijke potentie; leiderschap; levenskracht; stootkracht (horens); verove- ringsdrang; een nieuw begin maken; energiek; enthousiast; strijden (horens); uitdagingen aangaan; de beste willen zijn; schuld op zich nemen (en daarmee een nieuw begin willen maken); snel opgebrand; ongeduldig; onbe- suisd; driftig; impulsief.
Verbonden met: goden van voortplanting en vruchtbaarheid.
Komt voor op: IV de Keizer.

Salamander: gepassioneerd en geïnspireerd zijn; beproevingen doorstaan (het verhaal gaat dat salamanders ongedeerd vuur kunnen doorstaan); zich vernieuwen na tegenslag (ledematen groeien aan); transformatie processen doormaken (vervellen); onverwachte verdedigingsmechanismen hanteren (staart af laten vallen); zich los kunnen maken van mensen en situaties (staart loslaten); behoefte hebben aan een eenzame plek (leven solitair, op verborgen plekken).
Personificatie van vuur (Renaisssance kunst), christelijk symbool van het geloof (verleidingen weerstaan).
Komt voor op: koning van staven, koningin van staven, schildknaap van staven, ridder van staven.

Slak: thuis bij zichzelf (huis op rug); kan thuisbasis herstellen (huis herstelt zich na beschadiging); staat stevig op aarde; zintuiglijk contact met omgeving; kent een naar buiten en een naar binnen gerichte periode (spiraal, winterslaap); trekt zich terug bij gevaar; kan zich afsluiten voor contact (huisje afsluiten); voorzichtig; langzaam; gauw geraakt. Verbonden met: de maan, hoofd van Boeddha (spiraalvormig haar). Symbool voor het cyclische.
Komt voor op: pentakels 9.

Slang: transformatie (vervellen); weder- geboorte; heling (Caddeus); weerstand op kunnen geven (vervellen); slimheid, mani- pulatie (gevorkte tong); aanvallen en verde- digen door venijn (gif) en verstikken (wurgen); kan veel verstouwen; verwerkt langzaam.
Verbonden met: scheppingsgoden, levens- boom, mannelijke seksualiteit. Symbool van het kwaad (christendom).
Komt voor op: I de Magïer, VI de Geliefden, bekers 2 en bekers 7.

Stier: kracht; mannelijkheid; scheppingskracht; groot uithoudings- en doorzettingsvermogen; stabiel; geduldig; harde werker; sensueel;langzaam; opofferend; vasthoudend; star; wanneer getergd: woedend (dol). Verbonden met: zonne- en hemelgoden (brengers van vrucht- baarheid), de maan (horens lijken op wassende of afnemende maan). Symbool van apostel Lucas.
Komt voor op: X Rad van Fortuin, XXI de Wereld, koning van pentakels.

Valk: concentratie; kunnen wachten op juiste moment om kans te benutten; overzicht hebben én details zien;"alles zien" (verlichting); snelheid; vrijheid; behendigheid; wendbaar- heid; samen met valkenier: beheersing over agressieve instincten en jagersinstincten; verborgen kennis (kop onder kapje); storten op doel. Beeld van de Egyptische god Horus. Verbonden met: het luchtruim en symbool van overwinnen van lustgevoelens (in dienst van valkenier).
Komt voor op: pentakels 9.

Vis: ontvankelijk; vruchtbaar; contact met gevoel; besef van vergankelijkheid; contact met onderwereld; contact met oeroude wijsheid (eerste gewervelde dieren); reiniging (water); wendbaar; zich aanpassen aan situaties; zich verbonden voelen met een groter geheel; brenger van boodschappen; zich opofferen; glad; chaotisch, grenzeloos. Symbool van water, vernieuwing, Christus en de eucharistie.
Komt voor op: koning van kelken, page van kelken.

Vliegende vis: gevoel en verstand verbinden (water en lucht); sprongen en onverwachte zwenkingen maken; makkelijk opstaan na tegenslag; vijanden ontwijken door onverwachte strategieën te gebruiken; makkelijk een ander register kiezen: van gevoel naar verstand en omgekeerd; strategisch denken; luchthartig zijn.
Komt voor op: koning van kelken.

Vlinder: een metamorfose doormaken (verandering van ei tot vlinder); ontplooien tot wie je bent (tot je (ziels-) bestemming komen); een nieuwe fase ingaan; een project ontwik- kelen; denkprocessen doormaken die veran- dering bewerkstelligen (luchtdier); lichtvoetig; kwetsbaar (vleugels zijn gauw beschadigd); plezier hebben; van het zoete in het leven houden (nectar); genieten van verliefdheid; je niet (langdurig) binden.
Verbonden met elfen en beeld van de ziel.
Komt voor op: schildknaap, ridder, koningin en koning van zwaarden.

Vogel: verlangen maar vrijheid of vrij zijn; (willen) ontsnappen aan aardse beperkingen (vliegen); overzicht (willen) hebben; (hoogte geeft breder blikveld); afstand nemen (hoogte); transformatie van verdriet (loskomen van aardse beperkingen); tot de kern (willen) komen (pikkende snavel); hemel en aarde (willen) verbinden (voedsel zoeken op de grond en vliegen in de lucht); ontvankelijk zijn voor goddelijke boodschappen (vogels vliegen in de 'hemel'); geheime kennis bezitten (zingen, naar onbekende verten vliegen); profeteren; divineren (zingen, verbinding met hemel, vliegen in bepaalde formatie); doel- loosheid (heen en weer vliegen); te hoge doelen stellen ('hoogvliegen'); zich niet engageren; overal boven staan; te kritisch (pikken met snavel).
Verbonden met: de hemel en het goddelijke, beeld van de onsterfelijkheid van de ziel en van de ziel, symbool voor engelen (Islam).
Komt voor op: koning, koningin en schildknaap van zwaarden.

Windhond: aristocratisch; waardig; onafhan- kelijk; onverstoorbaar; evenwichtig; rustig en houden van rust; mentaal gericht; snel, (zo snel als de wind); veel aankunnen (sterk); grote opmerkingsgave en groot vertrouwen hierop; probleem van de ander bij de ander kunnen laten; zich inzetten en houden van één mens; weinig mensen nodig hebben; genot onbelangrijk vinden; ruikt slecht; kan vrij makkelijk om de tuin geleid worden (zichtjager, het verborgene niet kunnen zien); gesloten; blaft niet; trots; weinig contact met gevoel (zichtjager, gevoel is niet zichtbaar).
Verbonden met aristocratie, oudste honden-groep, al 7000 jaar in Azië bekend.
Komt voor op: Pentakels 10.

Wolf: verlangen naar vrijheid en wildheid; nieuwe onbetreden paden gaan (wolf leeft in wildernis); zich laten leiden door intuïtie en instinct; scherpe zintuigen hebben; begeleiding van zielen na de dood; lichaamstaal verstaan (wolven communiceren o.a. door lichaams- taal); hechten aan regels en plaats in een groep; je plek bewijzen in een groep; goed kunnen samenwerken; respect afdwingen (wolven dreigen maar vechten zelden onderling); verscheurende kracht; verslinden; angst oproepen (dreigende aanwezigheid).
Verbonden met: de maan (huilen), belichaming van slechtheid, sluwheid, gulzigheid en brute kracht (sprookjes van Grimm, volksgeloof).
Komt voor op: XVIII de Maan.

Verschenen in Tarot Magazine nr. 18a (april 2005) en nr. 20 (juli 2005), vijfde jaargang

Het Tarot Totemdierenorakel is uitgegeven: Het Tarot Totemdierenorakel. Tekst: Berthe van Soest, illustraties Matty van der Merk. Tarotmagazine 2005.

Literatuur

Andrews, Ted: Luisteren naar dieren. Altamira-Becht, 1997
Ball, Pamela: Het groot dromenboek. Meulenhoff 2003
Chevalier, Jean: en Alain Gheerbrant: The Penguin Dictionary of Symbols. 1996
Cooper, J.C.: Geïllustreerde Encyclopedie van traditionele symbolen. Mirananda 2001
Grzimek: Het leven der dieren. Het Spectrum 1973
Greene, Liz: Liz Greene's Mythic Astrology. Fireside 1995
Hall, James: Hall's geïllustreerde encyclopedie van symbolen. Primavera 1996
Porter, Tracy: Tarot Companion. Llewellyn 2001
Sams, Jamie en David Carson, Medicine Cards. Bear and Company 1988
Saunders, Nicholas J., Animal Spirits. One Spirit 1997
Thomson, Sandra D., Pictures from the Heart. St. Martin's Griffin 2003
Vitebsky, Piers, De Sjamaan. Librero 2001
Walters, Martin en Jenny Johnson, Dieren op onze aarde. Parragen 1999

Naar artikelen
Naar homepage