Jouw Christuskind

Ikonen uit de Russisch orthodoxe kerken zijn vensters naar een andere werkelijkheid. Met deze tarotlegging kijk je naar een ikoon als een venster dat zicht geeft op het Christus-kind in jouzelf. Wie is dat Christuskind in jou? Wat is de bestemming van dit kind? Voor 6 uitsneden van de ikoon hierboven is een vraag waarbij je een kaart trekt. Deze vragen vormen samen de tarotlegging. Je legt de kaarten naast elkaar.


Kaart 1: Het kind

Het centrum van de afbeelding is het kind in de kribbe. Wat is dit voor een kind dat daar in de kribbe ligt, gewikkeld in doeken, maar met een volwassen lijfje en een nimbus om zijn hoofd? Is het puur en kwetsbaar? Brengt het vrede, genezing of wijsheid uit een andere wereld? In de kersttijd leeft de vraag hoe dit kind, van ver weg en lang geleden, nu in ons leeft en ons leidt. Daar gaat de eerste vraag uit de tarotlegging over. Trek een kaart met de vragen: hoe leeft dit kind in mij en wat laat het mij zien?

Wanneer je je getrokken kaart niet prettig vindt, sta daar dan even bij stil. Jouw Christuskind kan een zware taak verrichten, verdrietig of beschadigd zijn.

 

Kaart 2: De grot

In de Russische kerk is niet Kerstmis, maar Pasen het belangrijkste feest. De ikonen van de geboorte verwijzen daarom al naar Pasen. De doeken waar het kind mee ingebakerd is, zijn tegelijkertijd te zien als de windsels van Jezus’ doodskleed. De grot waarin Jezus geboren is, is tegelijkertijd het graf waarin hij dood werd neergelegd, maar dat leeg werd gevonden, op de windsels na. De geboortegrot duidt dus ook op de bestemming van het kind in de kribbe: leven door de dood heen.

Je trekt nu een kaart met een vraag over de bestemming van het kind. Het gaat daarbij om het kind dat in jou leeft en dat je zag op kaart 1. Trek een kaart met de vraag: wat is de bestemming van dit kind?
Kaart 3: Maria

Maria kijkt met mededogen. In de Russische kerk noemen ze Maria “De Moeder Gods van Altijddurende Bijstand”. Maria geeft de gebeden van de mensen door aan God en bidt of hij ze wil helpen. Ze zeggen in Rusland dat de God die Maria ooit in doeken wikkelde, nu omwikkeld wordt door haar gebeden. Trek een kaart met de volgende vraag: wat bidt Maria voor mijn Christuskind?Kaart 4: Jozef


Jozef is niet de verwekker van het kind. Daarom is hij afzijdig van de gebeurtenis. Hij heeft wel een taak. Hij beschermt het kind en helpt het zo, om tot zijn bestemming te komen. Trek een kaart met de vraag: hoe helpt Jozef het kind dat in mij leeft (kaart 1) om tot zijn of haar bestemming te komen (kaart 2).
Kaart 5: de engel

De engel biedt hulp uit de hemel. Engelen waken of wijzen de weg. Trek een kaart met de vraag: Welke weg moet mijn Christus-kind gaan? Wat is zijn of haar taak? (Duid de kaart positief).


Kaart 6: de ster

De ster laat zien welke hoop en perspectief dit kind brengt. Trek een kaart met de vraag: welke hoop en perspectief brengt mijn Christuskind mij en anderen?

 Inzicht

Kijk tot slot naar het totaalbeeld van de kaarten die je getrokken hebt. Welk inzicht geeft deze tarotlegging jou in jezelf en jouw situatie?

©Tekst: Berthe van Soest 2006, 2011

Naar winterleggingen
Naar tarotleggingen
Naar homepage