Gelijkenis van het zaad

Niet alles in ons leven gaat zoals we dat graag zouden willen. Een liefdesrelatie waar we veel van verwacht hadden mislukt. Een baan die leuk leek in het begin, blijkt in de loop van de tijd te zwaar. Een kind dat je met veel zorg en liefde hebt omringd, komt op een verkeerd pad terecht. Omgaan met wat niet gegaan zoals je had gehoopt is misschien wel het moeilijkste wat er is. De gelijkenis over het zaad die Jezus verteld heeft aan de mensen in Galilea (Marcus 4:1-9), helpt ons hiermee om te gaan. De tarotlegging bestaat uit 7 kaarten.

Jezus vertelt over iemand die zaait uitstrooit op een akker. Hij vertelt dat niet al het zaad dat deze zaaier uitstrooit vrucht draagt. Een deel van het zaad valt op de weg en wordt opgegeten door de vogels. Een deel van het zaad komt op rotsachtige grond terecht, kan niet wortelen en wordt verschroeid door de zon. Nog een deel komt tussen de distels terecht en wordt verstikt. De omstandigheden waarin het zaad terecht komt zorgen ervoor dat het zaad geen vrucht draagt.

Wat zegt dit ons? De gelijkenis laat zien dat het leven een loop kan nemen die we niet verwachten, dat we in situaties terecht kunnen komen waar we niet tegen opgewassen zijn, waarin we niet kunnen handelen zoals we dat graag zouden willen, of waarin we zelfs helemaal niets kunnen doen. Het verhaal brengt ons in contact met ons onvermogen, met kwetsbaarheid en feilbaarheid die bij het leven horen. Dit biedt troost.

In de gelijkenis is ook een deel  dat in goede aarde valt. Dit zaad draagt vrucht. Het wordt niet verstikt of opgegeten door de vogels en het kan wortel schieten. Ook dit is belangrijk. Er is niet alleen mislukking en teleurstelling, er is ook oogst in ons leven. Dit bemoedigt. Het spoort aan om ons te richten op het goede dat wij brengen en op het goede dat het leven ons biedt en roept ons op om te blijven zaaien, met een krachtige arm en een wijde zwaai.

                    Legpatroon

7

5   6

3   4

1   2


De vogels

Kaart 1
Een deel van het zaad valt op de weg en wordt opgegeten door de vogels. Vraag om de kaart bij te trekken: Wat in mijn leven is voortijdig van mij weggenomen?

Kaart 2
Wat helpt mij hiermee (kaart 1) om te gaan?

Rotsige grond

Kaart 3
Een deel van het zaad valt in rotsachtige grond, kan niet wortelen en wordt verschroeid door de zon. Vraag om de kaart bij te trekken: Wat in mijn leven is oppervlakkig gebleven?

Kaart 4
Wat helpt mij hiermee (kaart 3) om te gaan?

Distels

Kaart 5
Een deel van het zaad valt in de distels en wordt verstikt door de distels. Vraag om de kaart bij te trekken: Wat in mijn leven is verstikt geraakt?

Kaart 6
Wat helpt mij hiermee (kaart 4) om te gaan?


Goede grond

Kaart 7
Een deel van het zaad valt in goede aarde en draagt vrucht. Wat draagt vrucht in mijn leven? (Duid de kaart positief.)


©Tekst: Berthe van Soest