Franciscus en de duiven


Hoe mijn ziel gedijen kan - tarotlegging

Franciscus praatte met de dieren en hij zag de maan als zijn zuster, de zon als zijn broer. Hij had oog voor het kleine en diende God in armoede. Over het leven van Franciscus (1181-1226) zijn veel verhalen bewaard gebleven. Ze zijn eeuwenlang mondeling overgeleverd en uiteindelijk opgetekend aan het eind van de veertiende eeuw als “Fioretti di San Francesco”, wat “Kleine bloemen van Sint Franciscus” betekent. Deze verhalen zijn bedoeld om ons een moment stil te laten staan bij wat werkelijk belangrijk voor ons is. Hier is een tarotlegging bij een verhaal die verzameling. De tarotlegging brengt je in contact met het verhaal en wat het te zeggen heeft in jouw leven, en helpt bij het gaan van een levensweg waarin je ziel gedijen kan. Eerst het verhaal.

Hoe Franciscus wilde duiven tam maakte

Een jongen die op een dag veel duiven gevangen had, liep over straat om ze te verkopen en ontmoette Franciscus. Franciscus, die altijd meevoelde met zulke zachtaardige dieren, keek naar de duiven met ogen vol medelijden. Hij vroeg de jongen hem de duiven te geven. “Ach” zei hij, “Zie die onschuldige vogels nu eens. In de Schrift zijn duiven zinnebeeld van ootmoedige, zuivere en trouwe zielen. Als je ze verkoopt vallen ze mogelijk in de handen van wrede mensen die ze zullen doden. Geef ze toch aan mij”. Door een ingeving van God gaf de jongen de vogels onmiddellijk. Franciscus nam de duiven bij zich in zijn boezem en sprak ze vriendelijk toe: “Oh mijn kleine zusjes de duiven, zo eenvoudig, zo onschuldig en zo zuiver, waarom laten jullie je vangen? Kom, ik zal jullie redden van de dood en nestjes voor jullie maken, zodat jullie kunnen broeden en je vermenigvuldigen, zoals God dat voor jullie bedoeld heeft”. Toen maakte Franciscus voor iedere vogel een nestje. De duiven nestelden zich daarin, legden eieren en broedden ze uit in de nabijheid van de broeders. De duiven waren zo tam en vrij in de omgang met Franciscus en de broeders, alsof het kippen waren die bij hen waren opgegroeid. Nooit vlogen ze weg tot Franciscus ze op een dag daartoe zijn zegen had gegeven. Tegen de jongen die Franciscus de duiven gegeven had zei hij: “Mijn zoon, jij wordt broeder in deze Orde. Je zult onze Heer Jezus Christus trouw gaan dienen.” En zo gebeurde het. De jongeman trad toe en tot de orde en leefde als een heilige.

Hoe mijn ziel gedijen kan - tarotlegging 

De tarotlegging bestaat uit vier kaarten. Trek bij iedere vraag een kaart en leg ze naast elkaar.

1  2  3  4


Kaart 1: Wreedheid

Franciscus is bang dat de duiven in handen vallen van wrede mensen die hen zullen doden. Duiven, zegt Franciscus, zijn in de bijbel symbool voor ootmoedige, zuivere, en trouwe zielen. In deze tarotlegging worden de duiven gezien als onze ziel, ons diepste zelf. Anderen, maar ook wijzelf kunnen onze ziel wreed behandelen. Trek een kaart bij de volgende vraag: “Hoe kan mijn ziel wreed behandeld en gedood worden (door anderen of door mijzelf)?

Kaart 2: Bescherming

De jongen geeft de duiven aan Franciscus en die bouwt nestjes voor ze waarin ze kunnen nestelen. De duiven worden op deze wijze gered van de dood. Ze worden beschermd. Onze ziel kan ook beschermd worden. Hieruit volgt de volgende vraag om een kaart bij te trekken: “Hoe kan ik mijn ziel beschermen tegen deze wreedheden (van kaart 1)?”

Kaart 3: Gedijen

De duiven nestelen en broedden hun eieren uit in de nabijheid van Franciscus en de broeders. Er komen jonge duifjes. De duiven zijn tam en vrij in de omgang met hen omdat ze zich veilig voelen. Onze ziel zal ook gedijen als hij in veiligheid is. Hieruit volgt de volgende vraag: “Hoe kan mijn ziel gedijen in veiligheid?” (Duid de kaart positief.)

Kaart 4: Leven

De duiven worden tam en vrijmoedig. De jongen wordt één van de broeders van Franciscus. Hieruit vloeit de laatste vraag voort waarbij je een kaart trekt. Deze vraag is: “Welk leven leid ik wanneer mijn ziel gedijt?” (Duid de kaart positief.)

Tarotlegging: © Berthe van Soest

Literatuur:
De Fioretti van Sint Franciscus, J.H. Gottmer, Haarlem, 1976.
Het verhaal op deze pagina is geen letterlijke vertaling.

Naar Franciscus en Clara
Naar tarotleggingen 
Naar homepage