Dolores
Omgaan met wie anders denkt over de pandemie

Acht tips en een tarotlegging


De pandemie raakt ons allemaal. En we verschillen van mening over oplossingen, over oorzaken en over de ernst. Op sommige dagen barst Facebook en Twitter uit elkaar van verontwaardiging. En ikzelf ook als ik me mee laat slepen. Hoe om te gaan met familie, vrienden en collega’s waar je het helemaal niet mee eens bent? Dat is het thema van dit legpatroon. Vooraf acht tips voor de omgang.

In discussie gaan of de ander overtuigen helpt soms maar meestal niet. Wat dan? Met de tarotlegging onderzoek je hoe je het contact kan behouden en eventueel in gesprek kan gaan, al vind je de visie van de ander verwerpelijk. Let wel, contact verbreken of afstand nemen is ook prima. Wanneer iemand oproept tot geweld, antisemitisch of racistisch is, je beschimpt of als iemands opvattingen en gedrag pijnlijk of bedreigend zijn, neem je afscheid. Maar wil je het contact behouden, omdat een vriend is, of omdat het familie of een collega betreft, dan kunnen deze tips en de tarotlegging een beetje steun bieden.

Dolores

Wanneer mensen je dierbaar zijn, kan het pijnlijk zijn dat ze er zo anders in staan dan jij. Daarom hoort ‘Dolores’, bij dit legpatroon, godin van verdriet en rouw. Het is een ‘Found Goddess’, in het leven geroepen door Morgan Grey en Julia Penelope in de jaren tachtig. Je kunt haar ook aanroepen als Mater Dolorosa, Moeder van Smarten, een titel voor Maria.

Als je Dolores aanroept, zeilt ze naar je hart en maakt dat open voor alles wat daarin zit, tranen, boosheid, rouw, omdat het gaat zo als het gaat. Ze erkent je verdriet, dat biedt echte troost. Ze zoekt ook naar liefde, de geur van jasmijn en roos, slimme oplossingen en nieuwe lichte wegen voor jou. Zoek Dolores op als het je overspoelt of je het niet meer weet.


Ruimte vinden

Hoe kan je ruimte vinden voor de ander en voor jezelf? Dit eerst, daarna volgen acht tips voor de omgang en het legpatroon.

 
Wat helpt is nieuwsgierigheid naar wat er in je omgaat. Wat roept dit verschil aan mening op? Verbazing, teleurstelling? Zodra je de geest van nieuwsgierigheid toelaat, ben je opener voor jezelf. En je bent meteen ook nieuwsgierig naar je gesprekspartner, naar wat hij of zij doormaakt. Het raakt iedereen anders.


Als je boos bent, probeer dan om je woede niet te veroordelen. Voor vrouwen kan dat een opgave zijn. Wij ‘mogen’ niet kwaad zijn en daarmee verliezen we aan kracht. Dat wil niet zeggen dat je het fel en ongecontroleerd over de ander uit moet storten. Meestal verlies je er contact en goodwill mee. Maar helemaal verstoppen hoeft niet, vind ik. Dus, als je in gesprek gaat, probeer dan je heftigheid te kanaliseren, Denk aan de vrouw op de kaart van de Kracht, hoe zij de kracht van de leeuw inzet.

Vergeet je oordeel niet. Soms is het beter om je oordeel op te schorten, bijvoorbeeld als je open wilt luisteren en om nieuwsgierig te kunnen zijn. Maar wanneer oordelen altijd achterwege blijft, dan is er geen onderscheid meer tussen goed en kwaad en geen nuance. We hebben allemaal een geweten, dat maakt ons nu juist tot mens. Dus oordelen mag vind ik. Je hoeft ook geen midden te vinden. Het is niet zo, dat de ‘waarheid’ in het midden ligt. Het is belangrijk, dat je blijft staan voor wat jij waardevol vindt. 


Acht tips voor de omgang

1. Wat ik zelf het fijnste vind, is mee te kunnen leven, wederzijdse hartelijkheid te ervaren, ondanks de verschillen. Dat gebeurt vaak door het delen van concrete ervaringen. Ook zeg ik wel eens: ‘We staan hier anders in, maar dat wil niet zeggen...’.

2. 'Agree to disagree'. Spreek samen af dat jullie van mening verschillen, en dat je elkaar niet hoeft te overtuigen. Dat is een nuchtere houding en houdt de verstandhouding op peil. Herhaal de afspraak steeds weer, wanneer iemand zich er niet aan houdt en toch over het onderwerp begint. Dat is de techniek van de ‘gebroken grammofoonplaat’.

3. Wanneer je wel over het topic spreekt waarover je het oneens bent, zoek dan de nuance in het gesprek, dan wordt je niet uit elkaar gedreven. Wanneer er iets is in het verhaal van de ander waar je het mee eens bent, erken dat dan. 

4. Ga op zoek naar iets waar je samen bezorgd over bent, een zorg die je samen deelt, al zijn jullie praktische oplossingen misschien anders. Dat verbindt. 

5. Haal herinneringen op aan de tijd voor Covid, aan wat jullie samen meegemaakt hebben. Dat verbroedert en geeft hoop op in hoe het weer kan worden.

6. Je doet groot goed wanneer je luistert naar iemand met je volle aandacht. Dat komt echt heel weinig voor. Soms is het beter dat jouw verhaal dan op een ander moment aan bod komt.

7. Stel grenzen. Als mensen reageren op mijn Facebookposts over corona, dan wil ik dat ze vriendelijk zijn en ingaan op de inhoud of mijn gevoel in de post. Doen ze dat niet en geven ze plompverloren hun mening, dan vraag ik dat anders te doen. Meestal is er begrip voor, maar eerlijk gezegd ben ik er ook twee vrienden door verloren.  

8. In mijn sociale netwerken raken mensen wel eens heel fanatiek. Het kan zijn dat het dan mentaal niet helemaal goed meer gaat. Wat ik wel eens doe is de vraag stellen: ‘Hoe gaat het met je?’ Een vangnet bieden is iets wat nu van groot belang is. Een telefoontje of een chat kan veel goeds doen, alleen al aan afleiding.  


Dolores - tarotlegging

Legpatroon:

6      7

5                     8

4                           9

3            13           10

2                     11

1     12


Kaart 1: Keer je naar binnen, richt je op Dolores, ze opent je hart. Wat zit er in je hart?
De kaart kan gevoelens laten zijn, maar ook een wens of een verlangen in het contact.  

Kaart 2: Wat brengt ons samen?

Kaart 3: Wat is belangrijk voor mij aan dit contact?

Kaart 4: Op welke manier raakt de crisis mij het meest?

Kaart 5: Wat steunt me om deze persoon serieus te nemen?

Kaart 6: Hoe wil ik dat deze persoon met mij omgaat? (en hoe kan ik daarvoor zorgen?)

Kaart 8: Hoe kan ik mijn (heftige) gevoelens hanteren in dit gesprek of in de omgang?

Kaart 9: Wat te doen met mijn oordeel in dit gesprek/deze omgang (opschorten of niet)

Kaart 7: Wat helpt me echt te luisteren?

Kaart 10: Hoe kan ik zorgen dat er naar mij geluisterd wordt?

Kaart 11: Wat is een aanrader voor mij in de omgang met deze persoon of in dit gesprek?

Kaart 12: Wat geeft ons samen lol?

Kaart 13: Op welke manier behoedt Dolores ons?