De  wasvrouw aan de voorde

Het beeld van de dood in "The Arthurian Tarot" 
Berthe van Soest

Naar artikelen
Naar homepage

Beelden van de dood: een zaaier met zijn zeis, het snoeien van de heg tot er alleen nog dode takken over zijn. Gras maaien, wilgen knotten in het voorjaar. Een draad doorknippen. Snijden, branden, knippen, zagen: allemaal beelden van de dood, onherroepelijke daden, onherroepelijke grenzen. De Wasvrouw aan de voorde is zo'n beeld van de dood. Met wapperende haren kijkt ze me doordringend aan, zittend op haar knieën bij een doorwaadbare plaats (voorde) in een rivier, een grens waarvoor ik sta. Ze laat me een lap zien, rood met bloed en nat van water. Honden kijken naar een rode maan. Een raaf krast op een grenssteen, als wacht hij me op. Dit is een tarotkaart uit de 20e eeuw. 

Het andere beeld is een schilderij uit de Renaissance. Je ziet Veronica, een vrouw die, toen Christus zijn kruis droeg, hem troostte door zijn zweet en bloed af te vegen met haar sluier. Zweet en bloed van de doornenkroon maakten een afdruk op de sluier en vormden zijn beeltenis. Ook zij laat me een lap zien.

De Wasvrouw aan de Voorde is een oud beeld. Ze verscheen in de dromen van Keltische strijders als ze voorzagen te sterven in de strijd. Ze is een godin van de dood. Ze heet Morgan le Fay. Deze afbeelding van haar komt uit "The Arthurian Tarot", een spel dat gebaseerd is op de wereld van koning Arthur. Op de Kleine Arcanakaarten staan wegen, paden, hekken, heuvels, kastelen en hutjes 

De "Fool" in dit spel is de belangrijkste figuur. Hij is de Zoeker naar de Graal. In dit spel is de Graal de beker die heling, genezing en overvloed geeft voor de Zoeker zelf en voor de wereld. De Zoeker wijdt zijn leven aan de vraag: "Waarom zijn de dingen zoals ze zijn en hoe kunnen ze worden geheeld?" Op zijn tocht loopt hij door Britse landschappen. Hij loopt door regen, sneeuw, mist en zon. De landschappen van de lente horen bij de Zwaarden. In de lente waait felle wind die illusies en stagnatie wegblaast. Het toenemende licht brengt eerlijkheid. De Speren (Staven) horen bij de zomer. De schroeiende stralen van de zon zijn snel als speren. Ze streven ernaar om tot de kern van pijn en problemen door te dringen. Zo worden ze opengelegd voor genezing. De winterlandschappen horen bij de Steen (Pentakels), de aardse stenen die de wijsheid van eeuwen en eeuwen in zich dragen. Ze respecteren de traagheid van wegen die lang en zwaar zijn. Ze aanvaarden dat het lastig is om tot een beslissing te komen en dat daar wijsheid voor nodig is. De Graal (Bekers) tenslotte hoort bij de herfst en bij de oogst. De Graal vangt het water op dat leven geeft en geneest. Het is de Graal waar de Zoeker, zoals we weten, uiteindelijk naar op weg is. Op die weg krijgt de Zoeker raad van de figuren uit de Grote Arcana, personages uit de Arthur legendes. Ze zijn als stemmen uit dromen of boodschappen van beschermengelen.

Op zijn zoektocht bereikt de Zoeker ook de Wasvrouw, Morgan le Fay, een personage uit de Grote Arcana. Deze Wasvrouw verschijnt op verschillende manieren in de Arthur traditie. Als doodsgodin, als genezer en zelfs als gever van nieuw leven. Zoals we al zagen voorzegt ze als doodsgodin de dood aan Keltische strijders. Ze regeert over eilanden waar helden een rustplaats vinden als ze gestorven zijn. Op de kaart is een raaf te zien op een grenssteen. Ook hij is een verbeelding van haar doodskant: op het slagveld pikt hij de lijken van de strijders schoon. Als genezende godin nodigt Morgan le Fay de gewonde koning Arthur uit op het eiland Avalon zijn wonden te laten genezen. In verhalen uit Wales wordt ze Modron genoemd, de Grote Moeder. In één zo'n verhaal ontmoette ze een man bij de voorde van Barking. In plaats van te sterven bij deze ontmoeting, verwekte hij een tweeling bij haar. Hier geeft zij als doodsgodin nieuw leven.

Ook ik bereik de Wasvrouw op mijn zoektocht naar genezing. Op het doek dat de Wasvrouw in haar handen houdt, sta ik met alles wat ik ben, met de patronen van mijn leven, met mijn bloed en mijn zweet, als Christus op de sluier van Veronica. De Wasvrouw daagt me uit om de rivier over te steken en mijn lijden, mijn bitterheid achter me te laten, me te laten schoonwassen. En zelfs als ik voor haar sta gebeurt dat al, want ik zie het bloed van mijn kleed wegstromen. De dood is waterig hier. Blauw en stromend rood. "Loop langs de grenssteen" zegt ze. "Laat wegpikken wat je niet meer nodig hebt". En Veronica? Wat zegt zij mij? "Kijk", zegt zij, "hij heeft het gedurfd, hij is door het lijden, door de dood naar de andere kant gegaan. En ja, er zijn nog wel sporen van bloed en tranen, maar er is ook iets anders, iets van goud, iets dat straalt, iets dat met al zijn ervaringen overnieuw begint".

Beelden van de dood, onherroepelijke grenzen, maar ook beelden van nieuw leven. De Wasvrouw aan de voorde: een doodsgodin die uitdaagt tot heelheid en nieuw leven. Veronica: een troosteres. Het beeld van Christus: wie is dat? Dat ben ik. Er zijn littekens en ik heb pijn, maar ik bloei en ik groei. Ik schitter uit mijn ogen, goud rond mijn hoofd. Ook ik ben door de dood heengegaan.

The Arthurian Tarot, een bespreking

Ik vind het een fijn spel om mee te werken. Ik kan mezelf als Zoeker zien wandelen door het Engelse land. Het spel komt voort uit de westerse mysterietradities, ook wel 'paganistische beweging' genoemd. Het is een pluriforme beweging waar onder anderen wicca's en druïdes toe behoren. Het is een natuurreligie. Aanhangers van deze beweging richten zich op de aarde, op de cyclus van de natuur, als dat wat leven geeft en neemt, draagt en voedt en haar in stand houdt. Hun Grote Godin is de aarde zelf. Ze beleven haar als een levend organisme. Goden en godinnen komen uit de natuur en ook uit Europese mythen en sagen. De paganisten vieren de gang door de seizoenen en ze staan stil bij de verschillende gestalten van de maan. Ze zien die als stadia van geboorte, dood en wedergeboorte. Het paganistische wereldbeeld komt tot uiting in het cursusboek Hallowquest dat bij dit spel hoort. Daar staan suggesties in hoe de wisseling van de seizoenen te vieren. De bedoeling is het oude achter te laten en het nieuwe te verwelkomen en zich innerlijk te richten op de gaven van het nieuwe seizoen. Centraal hierbij staan de 'Hallows', heilige objecten die kracht geven. Dit zijn het Zwaard, de Speer, de Graal en de Steen. 

De achterliggende gedachte bij dit spel is dat bij iedere natie een andere, eeuwige subtiele wereld hoort, een wereld van oude wijsheid van het land die door de eeuwen heen bewaard is gebleven. Het is een mythische wereld van verhalen, gedichten en liederen. Voor de Grieken zijn dat de Hesperiden. Voor Engeland is dit Avalon met verhalen die heidense en christelijke thema's hebben. Over die Andere Werelden gaan de mythes en legendes. Mijn bezwaar hiertegen is dat je de verschillen tussen landen verabsoluteert. Wel gebruiken de auteurs dit idee van een Andere Wereld op een universalistische manier. Het gaat hen om de genezing van de gehele aarde. Het uiteindelijke doel is dat onze stoffelijke wereld samenvalt met de Andere Wereld en zo geheeld wordt. Als Graalzoeker en speler van het spel draag je niet alleen verantwoording voor jezelf, voor je eigen genezing en welzijn, maar ook draag je verantwoording voor de genezing van de aarde.

Verschenen in: Tarot Magazine nr. 10 (April 2003)

Literatuur:
Caitlín en John Matthews: The Arthurian Tarot. illustrated by Miranda Gray. Thorson Londen 1990.
Caitlín en John Matthews: Hallowquest, the Arthurian Tarot Course: A Tarot Journey Through the Arthurian World. Thorson Londen 1997.
Barbara G. Walker: The Women's Encycolpaedia of Myths and Secrets. Harper San Francisco 1983.
Starhawk, Diane Barker, Annie Hill, Circle Round. Raising Children in Goddess Traditions.
Bantam Books NY 1998.
Iconografie: "La Veronica", Juan Rodriguez de Solis (1490) uit: Stegwart Knijpenga, Heiligenlegenden, Christofoor Zeist 1993.

Naar artikelen
Naar homepage