De vogel in de kerstnacht
 Een tarotlegging over een vogel die in de kerstnacht een wiegelied hoort dat Maria zingt voor het Christuskind. De vogel neemt het van haar over als Maria niet meer kan zingen. De tarotlegging brengt je bij tederheid en troost.

Het wiegelied

Tussen de hanebalken van de stal had een onopvallend vogeltje zijn nest gebouwd. Toen Maria met zachte stem voor het kind in zijn kribbe een slaapliedje begon te zingen, stak het zijn kopje over de rand van het nest om te luisteren. Zo’n mooi lied had hij nog nooit van vogels gehoord. Hij hipte op een balk en luisterde aandachtig naar het zachte zingen. Maar op de barre tocht naar Bethlehem had Maria een zware kou gevat en al gauw verstomde het lied. Maria werd hees en zweeg. Toen spreidde de vogel zijn vleugels uit, vloog naar beneden en ging behoedzaam op de rand van de kribbe zitten. Toen probeerde hij de tere melodie na te zingen, die hij van Maria had gehoord. Mooie, fijne tonen klonken op. Het was als een ver gejubel van engelen en als het stille gebed van de herders. Jozef en Maria konden nu rustig slapen ondanks de nachtelijke kou en het Kind in de kribbe glimlachte zelf in zijn diepste slaap om het heerlijke lied.

De vogel, die de tonen had opgenomen van Maria’s wiegelied, is de nachtegaal en nooit heeft hij die tonen meer verloren. Zijn lied weerklinkt wanneer in de vroege zomer de eerste rozen bloeien en de witte lelies glanzen in de tuin.

 
                     Legpatroon

1    3
       
2

 
Kaart 1

Maria troost het kind Jezus met een wiegelied. Deze kaart laat het lied zien dat jij Maria hoort zingen. Duid de kaart positief. Je trekt de kaart bij de vraag: Met welk lied troost Maria haar kind?

 

Kaart 2

Maria heeft kou gevat op de barre tocht naar Bethlehem en al gauw verstomt haar lied. De kaart die je trekt toont de melodie die jij overneemt van Maria en die je zingt voor het kindje Jezus. Duid de kaart positief. De vraag waar je de kaart bij trekt luidt: Wat is de tere melodie die ik overneem van Maria, waar ik het kind mee troost?

 

Kaart 3

De vogel die de tonen van het lied van Maria overneemt is de nachtegaal. Nooit heeft hij die tonen meer verloren. De kaart die je trekt laat zien wat bij jou blijft van het lied dat je zingt voor het Christuskind. Duid de kaart positief. Je trekt een kaart bij de vraag: Wat blijft er bij me van het lied dat ik zing voor het Christuskind?

 
Verhaal uit: Jakob Streit, Immanuël. Legenden van het kind Jezus. Christofoor, 1977, bron foto.

©Tekst: Berthe van Soest 2008.

Naar winterleggingen
Naar tarotleggingen
Naar homepage