De tarotlegging van de schelpJe openen voor de ander


Open zijn is belangrijk bij het leggen van contact. Zeggen wat je voelt en denkt, helpt om iemand toe te laten in je leven. Ontvankelijk zijn, luisteren en horen wat er in de ander omgaat is evengoed belangrijk. Niet alleen bij het contact leggen, maar ook in bestaande vriendschappen en relaties is openheid en ontvankelijkheid nodig. Wanneer je open bent blijf je in verbinding met de ander.

Openheid is belangrijk, maar is vaak ook een uitdaging, want het maakt je kwetsbaar. Wanneer jij jezelf laat zien maakt de ander je misschien wel belachelijk, vindt jou dom of wijst je af als je zegt wat je voelt. Met deze tarotlegging onderzoek je je verlangen naar openheid. Je kijkt ook naar wat je verhindert om open te zijn en wat je helpt om die blokkade op te lossen. Tot slot kijk je naar de winst die openheid biedt in vriendschappen en relaties.

Schelpen, uit de diepte van de zee, doen denken aan de diepte van onze eigen gevoelens. Open schelpen symboliseren openheid en ontvankelijkheid. Een open schelphelft is als een schaal waarin gevoelens opgevangen kunnen worden. De zacht parelmoeren glans aan de binnenkant van de schelp is even kostbaar als ons innerlijk en de breekbaarheid van een schelp helpt ons herinneren aan hoe breekbaar die openheid is.

Een open schelp of een schelphelft kan jou je nadat je de tarotlegging gedaan hebt, helpen herinneren aan de waarde die jouw openheid heeft. Je kunt een schelp op je altaar of bij je tarotspel leggen, of in de vensterbank zodat hij in de nacht beschenen wordt door de maan.

                          Legpatroon

5

3      1     4

 2

 
1. Openheid

Deze kaart laat de openheid zien die jij hebt in vriendschappen en relaties. De kaart toont hoe jij je opstelt en wat je van jezelf laat zien. De vraag om de kaart bij te trekken luidt: Wat is mijn openheid in vriendschappen en relaties? 

2. Verlangen om open te zijn

De kaart die je hier trekt laat je verlangen zien om open te zijn bij het leggen van contact of je verlangen open te zijn binnen een vriendschap of relatie. Wanneer je de kaart die je hebt getrokken onprettig vindt, kom je hier mogelijk een kwetsing of een afwijzing tegen die je ervaren hebt in je leven. Ga na wat er toen gebeurde en trek vervolgens kaart 3. De vraag voor de kaart luidt: Mijn verlangen open te zijn

3. Blokkade

Deze kaart laat een obstakel zien dat je verhindert open te zijn. De kaart kan een angst laten zien afgewezen te worden of gekwetst. De kaart kan ook een ervaring laten zien uit je leven waarin je gekwetst werd. Het is goed mogelijk dat de kaart een oud gedragspatroon laat zien dat je verhindert om je open op te stellen en dat je graag zou willen doorbreken. De vraag om een kaart bij te trekken luidt: Wat verhindert mij open te zijn?   

4. Bondgenoot

De kaart die je hier trekt geeft een aanwijzing die je kan helpen om het probleem van kaart 3 op te lossen. De kaart kan bijvoorbeeld een stap laten zien die je nu kan nemen. De kaart kan ook een andere manier van kijken aanreiken, een andere blik op jezelf of op anderen aanbieden. De vraag om een kaart bij te trekken luidt: Wat helpt mij om het probleem van kaart 3 op te lossen?  

5. Meerwaarde

Deze kaart laat de meerwaarde zien die jouw openheid biedt in vriendschappen en relaties wanneer je doet wat kaart 3 je aanraadt. Duid de kaart positief, ook als je de kaart onprettig vindt. Het is namelijk goed mogelijk dat deze kaart een oud patroon laat zien dat je gaat doorbreken als je de aanwijzing van kaart 3 volgt. Je trekt een kaart bij de volgende vraag: Wat is de meerwaarde van mijn openheid in relaties en vriendschappen? 

©Tekst: Berthe van Soest 2008

Naar tarotleggingen over de liefde
Naar hulp en groei
Naar tarotleggingen
Naar homepage