De kracht van je voorouders


Tarotlegging voor Samhain en Halloween


In november laten de bomen hun bladeren vallen en wordt het steeds eerder donker. De vallende bladeren, de kale bomen en het donker brengen ons in contact met het levenseinde: met onze eigen sterfelijkheid en met mensen die gestorven zijn. Daarom gedenken katholieken begin november op Allerheiligen de heiligen, mensen waarvan zeker is dat ze in hemel zijn en met Allerzielen de gestorvenen. Op 31 oktober is het neo-paganistische feest Samhain, een feest waarop overledenen en voorouders herdacht worden.

Deze tijd van het jaar is een geschikt moment om verbinding te maken met de kracht van je voorouders. Onze vaders en moeders, opa’s en oma’s en eerdere voorouders hebben ons het leven geschonken en vaardigheden meegegeven om ons bestaan vorm te geven. Deze tarotlegging helpt je om je van die kracht bewust te worden, opdat je hem kunt aanwenden in je leven. Op deze manier zijn je voorouders jou tot steun. Door deze kracht te gebruiken eer en waardeer je de familie waarvan je afstamt en je familiegeschiedenis.

De tarotlegging bestaat uit 4 kaarten en begint met een meditatie.

 
Je voorouders, wie waren dat?

De tarotlegging begint met een afstemming op wie jouw voorouders waren. Sluit je ogen en stem je af op één van de families waar jij uit voort komt. Kies die familie waar op dit moment je hart naar uit gaat of die je het duidelijkst voor ogen staat. Ga terug in de tijd en laat naar boven borrelen wie jouw voorouders waren, waar ze vandaan kwamen en wat voor werk ze deden. Neem serieus wat er in je opkomt, al kan je het misschien niet plaatsen, en schrijf het op. Kom je uit een familie van arbeiders, winkeliers, onderwijzers, landarbeiders of boeren? Waren het kinderrijke families, of juist niet? Waren ze katholiek of protestant?

        legpatroon

4

2   1   3

Kaart 1: Familiethema

Iedere familie heeft familiethema’s . Een familiethema is een vraagstuk, een probleem of een onderwerp met problematische kanten dat gedurende verschillende generaties een rol speelt in een familie. Het is een onderwerp dat de levens van de familieleden beïnvloedt en bezighoudt.  Voorbeelden van familiethema’s zijn: land bezitten en erfrecht daarop, de strijd om de touwtjes aan elkaar te knopen, een wens hogerop te komen, schaamte voor de status van de familie, het gevoel anders en beter te zijn dan anderen, een conflict dat door de familie heenloopt, bijvoorbeeld in de keuze van een kerk en politieke voorkeur, het verlangen iets te willen betekenen in de wereld of het moeten bewaren van geheimen. Deze kaart laat een thema zien dat belangrijk is of is geweest voor jouw voorouders, voor de familie waarop jij je hebt afgestemd. De vraag waarmee je de kaart trekt luidt: Wat is een belangrijk familiethema in mijn familie?

Kaart 2: Zwakte

Een familiethema heeft moeilijke kanten. Je kunt daar op een vruchtbare mee omgaan en op een niet vruchtbare manier. De kaart die je hier trekt laat zien wat de belangrijkste zwakte is van je voorouders in de omgang met het familiethema. Het is een houding die niet vruchtbaar is en die het moeilijk maakt de problematische kanten van het thema op te corrigeren. Kijk bij het duiden van de kaart of je deze zwakte kunt herkennen in wat je weet van je familie. Overweeg ook of jij deze zwakte herkent in je eigen leven, of juist niet. De vraag waarmee je de kaart trekt luidt: Wat was of is de zwakte van mijn familie in de omgang met het familiethema (kaart 1)?

Kaart 3: Kracht

Je familie heeft specifieke behulpzame vaardigheden en houdingen ontwikkeld in de omgang met het familiethema. Dit is de kracht van je voorouders. Deze vaardigheden helpen om de problematische en nadelige kanten van het familiethema te hanteren en op te lossen. Misschien zijn het goede handelaren geworden, of zijn ze heel goed geworden in het spreken of luisteren, in het aanvoelen van anderen of in het oplossen van conflicten. Zelfvertrouwen, matigheid en waarden als eerlijkheid en hard werken kunnen ook een sterke kracht zijn. Kaart 3 toont wat de belangrijkste kracht van je voorouders in de omgang met het familiethema. Je trekt de kaart met de vraag: Wat is de grootste kracht, de beste houding of vaardigheid van mijn voorouders in de omgang met het familiethema?
 

Kaart 4: Uitdaging

Deze kaart laat zien wat op dit moment de grootste uitdaging is voor jou in je leven. Deze uitdaging kan gerelateerd zijn aan het familiethema, maar dat hoeft niet. De vraag waarmee je de kaart trekt luidt: Wat is mijn grootste uitdaging op dit moment?

Kaart 3: Kracht voor jou

Kaart 3 liet zien welke specifieke vaardigheden jouw familie ontwikkeld heeft in de omgang met het familiethema. Uit deze vaardigheden kan jij putten, want ze zijn aan jou doorgegeven. Je kunt er gebruik van maken bij de uitdaging die je op dit moment tegenkomt in je leven. Ga terug naar kaart 3 en duid deze kaart nogmaals, nu met de vraag welke vaardigheid of houding jij kunt gebruiken bij de uitdaging waar je nu voor staat. Door je bewust te zijn van deze kracht en hem aan te wenden ontvang je steun van hen. Je eert hun leven en je waardeert je familiegeschiedenis.
 

©Tekst: Berthe van Soest 2008