De heilige Nicolaas en het graanDeze tarotlegging geeft steun als je denkt dat niets meer je kan helpen.

De tarotlegging is geÔnspireerd door een legende over Sint Nicolaas uit Rusland. In Rusland verschijnt Sint Nicolaas als een oude man die arme mensen helpt. Vaak weten de mensen niet dat het Nicolaas is die hen bezoekt. In dit verhaal vraagt Nicolaas als grijsaard een handje vol rogge aan arme boeren wier oogst mislukt is. Hij legt een roggekorrel in hun boerderijen en de volgende dag staat er rijp graan op hun akkers. Als ze het lichtje bij de icoon van Nicolaas helder zien branden in hun huizen, beseffen ze dan Nicolaas hen heeft bezocht. Eerst volgt het verhaal, daarna de tarotlegging.

"Het was een hete dag, net zo heet als het de vorige dag geweest was, en de dag daarvoor. De boeren konden zich niet meer herinneren wanneer er regen gevallen was en wanneer de verzengende zon dag in dag uit was begonnen te schijnen. Met sombere gezichten zaten ze voor hun armelijke hutten en spraken over de mislukte oogst en het ongeluk dat juist hun getroffen had. De brandende zon had hun graanoogst geheel verzengd. Ze vroegen zich af of Elias, de strenge, boos op hen was, of dat God de Heer hen wilde doen beseffen hoe zondig ze waren en dat dit een waarschuwing was. Maar wat moesten ze met deze verschrikkelijke droogte, terwijl ze bijna geen eten meer hadden. De akkers van de arme boeren lagen er verschroeid en kaal bij. Ja, de rijke boeren hadden nog een schamele oogst gehad, doordat zij hun akkers konden bevloeien, maar weldra zou onder de arme boeren de hongersnood heersen.

Terwijl ze zo met elkaar over hun ongeluk praatten naderde hen een oude grijze man. Geen van de boeren kende hem; hij kwam vast niet uit deze streek. "Waarom kijken jullie zo bedrukt?" vroeg hij de boeren, terwijl hij bij hen bleef stilstaan. "Is er een ongeluk gebeurd?" Een van de boeren stond op en wees naar de velden. "Zie je niet hoe onze akkers eruit zien? De verzengende zon heeft alles verbrand!" De oude man keek om zich heen en richtte daarna zijn blik van de een naar de ander. Hij schudde zachtjes zijn hoofd en sprak: "Beste mensen, als jullie nog een handvol roggekorrels hebt, breng me die dan."

De boeren keken elkaar verbaasd aan en keken toen achterdochtig naar de oude man. Ze begrepen niet wat hij wilde. Wilde hij hen voor de gek houden en bespotten in hun ellende? Ze overlegden met elkaar en besloten ten slotte toch maar een handjevol rogge te halen. Je kon nooit weten wat die oude grijsaard ermee zou doen. Zorgvuldig nam de oude man de roggekorrels in ontvangst en liet zich van de ene hut naar de andere brengen en bij iedere boerderij bekeek hij alles zorgvuldig. De boeren keken elkaar verbaasd aan, toen ze zagen dat hij op ieder erf, vlak voor de broodovens een roggekorrel neerlegde. Toen hij overal geweest was vroeg de grijsaard nadrukkelijk: "Ben ik overal geweest? Heb ik geen boerderij overgeslagen?"

De arme boeren knikten en begonnen met elkaar te overleggen wat de zin van dit alles zou zijn. Intussen letten ze niet op de oude man en hij verliet de armelijke hutten zonder dat iemand het merkte. Pas toen ze tegen de avond hem wilden uitnodigen voor een schamele maaltijd merkten ze dat hij was verdwenen.

Het werd avond en de boeren legden zich ter ruste. De volgende ochtend werden ze wakker en keken somber uit het raam om te zien of er eindelijk regenwolken in aantocht waren om hun ellende te keren. Maar wat ze zagen deed hen zo verbaasd staan dat ze geen woord konden uitbrengen. Daar waar de oude man voor iedere oven een graankorrel had neergelegd groeide een rijpe roggeaar en overal stak uit de schoorstenen wederom een rijpe roggeaar. En terwijl zij rondkeken in hun huizen ontdekten ze dat het kleine lampje voor de icoon van Nicolaas helder brandde. Buiten gekomen zagen ze dat op hun akkers het rijpe graan in de wind heen en weer wiegde. Toen begrepen ze wie die oude man geweest was die hen gisteren op zo vreemde wijze had bezocht: het was Nicolaas de barmhartige."

 
2

1    3

Kaart 1: Droogte

De oogst van de arme boeren is mislukt door de verzengende zon. Nog even en ze hebben geen eten meer. Om een kaart bij te trekken: Wat is mijn gebrek aan oogst, wat is de droogte in mijn leven?

 
Kaart 2: Roggekorrel

Een onbekende, oude man die aan komt lopen vraagt de boeren hem een roggekorrel te geven. Ze vinden het gek en begrijpen het niet, maar geven de grijsaard toch een handvol rogge. De man legt in ieder huis een roggekorrel bij de broodoven. De boeren zijn zo druk aan het overleggen wat het nut van dit alles zou kunnen zijn, dat ze niet zien dat de oude man verdwijnt als hij bij alle huizen langs geweest is. Om een kaart bij te trekken: Wat kan ik doen aan mijn situatie (kaart 1), zelfs al begrijp ik daar het nut niet van?

 
Kaart 3: Oogst

Wanneer de boeren wakker worden, zien ze dat er een roggenaar in hun huis en in hun schoorsteen groeit, en dat er op de akkers wuivend graan staat. Deze kaart laat zien wat je oogst is, als je het -misschien wonderlijke- advies van kaart 2 volgt. Het kan zijn dat je oogst anders is dan je verwacht. Om een kaart bij te trekken: Wat is het resultaat van wat ik doe (kaart 2), wat is mijn oogst? (Duid de kaart positief.)

Roep de heilige Nicolaas aan om je steunen op de momenten dat je dat nodig hebt.

 
Verhaal: De drie bruiloftsgaven. Verhalen voor de herfsttijd, MichaŽl, Sint-Maarten, Sint-Nicolaas, door Ineke Verschuren. Uitgeverij Christofoor, Zeist.
©Tarotlegging: Berthe van Soest 2009