De Golden Retriever
een droom geduid met de tarot

Naar artikelen
Naar homepage 

Een vriendin van mij heeft een droom die regelmatig terugkomt. Aan een steeds terugkeren- de droom ligt een belangrijk thema ten grondslag. Dit kan een verlangen, conflict of een angst van de dromer zijn. Het thema wil aan de oppervlakte komen, maar krijgt geen ruimte in het waakbewustzijn. Daarom komt het tevoorschijn in de droom, een toestand waarover de dromer geen controle heeft. Mijn vriendin, die ik Anna zal noemen, heeft twee oude honden, een zwarte die de oudste is en een Golden Retriever, de jongste van beiden. In de droom van Anna sterft de Golden Retriever. Dit doet haar groot verdriet, zowel in de droom als bij het wakker worden. Wat zou de droom te zeggen hebben? We doen hier een droomsessie over.

De droom ankeren in het gevoelsleven

Anna begint met te associëren op het beeld van de Golden Retriever. Wat betekent de Golden Retriever voor Anna? Ze noemt als belangrijkste: hechting, je bewust zijn van wat je dierbaar is, angst voor verlies, verdriet, jezelf belangrijk vinden. Dit vrije associëren is belangrijk. Door het droombeeld een persoonlijke betekenis te geven wordt het geankerd in het gevoelsleven. Bovendien geven de associaties zicht op het thema van de droom. Blijft ankering in het gevoelsleven achterwege, dan nemen de beelden van de tarot de plaats in van de droombeelden.

Kijken naar de algemene symboliek, dus naar waar een beeld voor staat in de cultuur, kan ook helpen om de droom in het gevoel te ankeren en kan helpen om het thema van de droom en de sessie te bepalen. Wij kiezen ‘de hond’ als algemeen symbool. We kijken niet in een droom- of symbolenboek, maar houden het op wat Anna weet en relevant vindt aan de symboliek van de hond. Een hond betekent voor Anna: vitaliteit, levenskracht en instinctmatig in het leven staan.

Het thema bepalen

We vragen ons af wat er speelt in Anna’s leven. Anna is vijfenveertig jaar. Ze heeft een aantal jaren opleidingen gevolgd en staat voor de keuze om een eigen praktijk te beginnen. Ze vindt het eng deze stap te zetten. In haar gezinsleven speelt al lang dat Anna weinig ruimte ervaart voor haar eigenheid en weinig steun voor haar belangen. We komen tot een thema, dit wordt: ‘Jezelf belangrijk vinden’. Daarin speelt het verlangen naar instinctieve levenskracht en vitaliteit mee.

“Leef!”

We besluiten een drie-kaartslegging te gaan doen, ‘de niveaus van bewustzijn’ (uit Julie Gillentine: Tarot and Dream Interpretation, Llewellyn 2003) Dit legpatroon laat de boodschap uit het onderbewuste zien (kaart 1). Het laat ook de manier zien waarop het bewuste de boodschap ontvangt (kaart 2). Verder laat het legpatroon het advies van het bovenbewuste zien. Ook geeft het een suggestie aan de dromer hoe hij of zij de boodschap van het onderbewuste (beter) kan ontvangen. Dit is een geschikt legpatroon om mee te beginnen omdat de boodschap van de droom duidelijk wordt. We gebruiken de Osho-Zen Tarot in deze sessie omdat Anna dit spel graag gebruikt als ze zelf de kaarten legt. Anna kent de tarot goed. Ze interpreteert de kaarten inde sessie zelf. Ik voeg toe en bewaak het proces.

Drie-kaartslegging: Drie niveaus van bewustzijn


De kaarten van Anna:

Kaart 3: advies van het bovenbewuste – Ordinariness
Kaart 2: reactie van het bewuste – Control
Kaart 1: boodschap van de droom uit het onbewuste –  Succes

(merk op dat het geel op deze kaart overeen komt met het ‘goud’ van de Golden Retriever)

Kaart 1                                                           

 Voor de boodschap van de droom uit het onbewuste, trekt Anna ‘Succes’, kaart 6 uit de vuurserie. Anna zit als het ware als ruiter op een tijger en voelt zich verbonden met vitale, instinctieve levenskracht. Het geel op de kaart doet denken  aan de warme vacht van de Golden Retriever. Als Anna de kaart trekt roept ze onmiddellijk: "Leef, ga niet dood!" De kaart suggereert ruimte te geven aan Anna’s levenskracht en levenslust.

Kaart 2     

De wijze waarop het bewuste de boodschap oppakt, laat een tegenbeeld zien. Anna trekt ‘Control’ - de koning van de luchtserie. Op deze kaart zit een robotachtige man die gevangen is in een harde, hoekige troon. ‘Dit, zegt Anna, ben ik die vind dat ik nog niet genoeg weet om een praktijk te starten en die thuis geen ruimte voor zichzelf opeist’. De kaart laat zien dat Anna haar levenskracht en daarna zichzelf onderdrukt.

Kaart 3

Voor het advies van het bovenbewuste, kaart 3, trekt Anna ‘Ordinariness’ – kaart 8 van de aardeserie. Wat helpt om bij Anna’s vitaliteit te komen is ontspanning, niet hoeven te streven. ‘Wat heerlijk’, verzucht Anna.

 De vier-kaartslegging: Het kruispunt  

Om zichzelf belangrijk te vinden is het van belang dat Anna bij haar levenskracht en –lust komt. Wij vragen ons af hoe het komt dat Anna zich zo onder druk zet. Daartoe doen we nog een legging: het kruispunt wederom uit Tarot and Dream Interpretation van Julie Gillentine.

Dit legpatroon bestaat uit 4 kaarten. De eerste twee kaarten vormen de bovenste rij. Kaart 1, aan de linkerkant, laat de invloeden uit het verleden zien die de dromer op zijn of haar huidige weg houden. Dit kan de vorm aannemen van zelfondermijnend gedrag. Kaart 2, aan de rechterkant, laat het heden zien, waar de dromer zich bewust van is. Soms laat deze kaart een dilemma zien wat de dromer ervaart. Op de onderste rij liggen kaart 3 en 4. Kaart 3, aan de linkerkant, geeft aan wat er gebeurt als de dromer de huidige weg blijft vervolgen en kaart 4 laat een alternatief zien.

 
De oorzaak van de druk die Anna voelt zien we op kaart 1, die de invloeden uit het verleden vertegenwoordigt die haar op haar huidige pad houden. Anna trekt hier ‘The Master’. Anna vindt zichzelf nog geen ‘meester’ genoeg. Ze moet meer leren van zichzelf. Dat zagen we al bij de kaart ‘Control’ uit de vorige legging. Haar vader speelt een rol in de oorzaak hiervan. Anna kijkt op tegen mensen waarvan ze denkt dat ze het beter weten dan zij. Daar voelt ze zich nietig bij en onbelangrijk. Ze voelt zich daarom nu onmachtig haar belangen te verdedigen wanneer dit nodig is en haar aarzeling een praktijk te openen komt hier ook vandaan. De man op ‘The Master’ staat Anna helemaal niet aan. ‘Hij is afgesloten’ vindt ze ‘hij maakt geen contact en is te mentaal gericht’.

Kaart 2 laat het heden zien, waar Anna zich bewust van is. Bij Anna is dit een dilemma. Ze trekt ‘Maturity’, aas van de aarde serie. Maturity betekent ‘volwassenheid’. Anna’s dilemma is dat ze op eigen benen kan staan, maar niet op zichzelf durft te vertrouwen. De vrouw op de kaart is bloemig vrouwelijk en zacht, iets wat Anna zeer aanspreekt. ‘En kijk eens naar de cirkel om haar heen, ik moet in mijn eigen energie blijven’ roept Anna uit. De vrouw blijft bij zichzelf, zonder zichzelf af te sluiten, iets wat Anna bij ‘The Master’ afkeurde. ‘Volwassen- heid’ is iets wat Anna graag zou willen ervaren, maar denkt niet bereikt te hebben.

Waar Anna’s huidige weg toe leidt, onder invloed van de kaart “The Master’, zien we op kaart 3: ‘Patience’ komt hier op tafel, kaart 7 van de aarde serie. ‘Patience’ betekent ‘geduld’. Anna zal geduld moeten oefenen als ze wacht met een praktijk te beginnen, ruimte op te eisen, tot ze ‘Master’ is. De zwangere vrouw op de kaart laat zien dat haar buik zwanger zal zijn van de mogelijkheden en de levenskracht die zij in zich draagt. Maar ze blijven ongeboren.

Hoe kan Anna de mogelijkheden die zij in zich draagt realiseren en haar volwassenheid ervaren? Kaart 4, die een alternatieve weg aanbiedt, zegt Anna wat hiervoor nodig is. ‘Healing’: (genezing) koning van de waterserie, komt op tafel. Op deze kaart is een stralende hartchakra te zien, omgeven door twee genezende handen. ‘Ohhh’ zegt Anna, ‘die kaart, dat wil ik al zolang, mijn liefde laten stromen, mijn hart genezen…’ Eén van de betekenissen van deze kaart is het ervaren van een wond, maar dit moest nog komen.

Afronding?

We komen toe aan de laatste fase van de dromensessie, hierin kijken we hoe de dromer verder kan gaan met de boodschap uit de droom. Soms is het voldoende om de boodschap van de droom begrepen te hennen, een verlangen te hebben verwoord of stilgestaan te hebben bij een belangrijk inzicht. Soms is het ook zinvol om te kijken welke stappen gezet kunnen worden. Dit laatste doen we hier. We doen een tweekaartslegging. De linkerkaart laat zien wat Anna beter kan laten. De rechterkaart laat zien wat Anna beter kan doen. We kijken met deze legging hoe Anna’s liefde weer kan gaan stromen, een aspect van levenskracht en –lust. Dit kan haar helpen te vertrouwen op zichzelf.

De tweekaartslegging: Laten – Doen

De kaarten van Anna:

Bij wat Anna beter kan laten, komt ‘Sorrow’ (Smart), kaart 9 van de luchtserie, op tafel. Het beeld laat Ananda zien, een leerling van Boeddha, die rouwt om de dood van zijn meester. Dit brengt een nieuw aspect in de sessie. Anna blijkt verdrietig te zijn om wat niet gelukt is in haar leven, om kansen die zich niet gerealiseerd hebben en het gebrek aan ruimte en steun dat zij thuis ervaart. ‘Oef’ zegt Anna, ‘ik moet niet blijven steken in mijn verdriet. Dat maakt mij een slachtoffer!’

Bij wat Anna beter kan doen, ligt ‘The Creator’ (de Schepper) koning van de vuurserie. Deze koning gaat uit en vertrouwt op de scheppende vuurkracht in zijn buik. (we zien hier weer de gouden kleur van de Golden Retriever!) Anna wijst de kaart resoluut af. Zo kan ze haar hart niet laten stromen. ‘Deze man vindt zichzelf té belangrijk. Hij gaat teveel uit van zichzelf, net als mijn gezinsleden. Hij is egoïstisch’ zegt ze. Hier komen we een blokkade tegen die weerhoudt dat Anna zichzelf in het centrum zet. Ze vindt zichzelf egoïstisch wanneer ze dat doet.

Spannend

Wat nu? Hoe kan Anna zichzelf in het centrum zetten zonder zich egoïstisch te vinden? De laatste kaart die we trekken geeft het antwoord. De kaart fungeert als ‘hulp’ kaart om de energie van de ‘Creator’ te kunnen aanspreken op zo’n manier, dat Anna hem  niet egoïstisch vindt.  De kaart die zij trekt is ‘Letting go’(Loslaten), kaart 8 van de waterserie.

Nu gebeurt er iets spannends in de sessie. De kaart  ‘Letting go’ laat een regendruppel zien die bijna van het blad valt. Voor mij betekent de kaart dat Anna haar afkeuring over haar egoïsme kan laten gaan. Voor Anna betekent de kaart iets heel anders. De kaart zegt haar dat zij haar verdriet over haar gemiste kansen en het gebrek aan steun dat zij voelt kan toelaten, ‘het hoeft niet weg’ zegt ze, ‘ik mag het meenemen’. Dit geeft echter geen antwoord op de vraag waarmee Anna de kaart getrokken had, namelijk hoe ze op een voor haar niet-egoïstische manier van zichzelf uit kan gaan. Toch ga ik mee met Anna. Het is een wezenlijke ontdekking  en dan is het beter om daarin mee te gaan dan star vast te houden aan de vraag waarmee de kaart getrokken is. Blijkbaar lag er niet alleen op het egoïstisch zijn afkeuring, maar ook op het voelen van verdriet en pijn. De kaart ‘Sorrow’ waarop de leerling van Boeddha te zien was die opging in zijn rouw, was immers de afrader in deze situatie. Dat maakte machteloos. Het verdriet voelen, de pijn om wat er niet gelukt is en de boosheid om dat zij niet gesteund is in haar belangen, maakt Anna echter helemaal niet machteloos, integendeel.  Op dit moment in de sessie wordt de alternatieve weg, (kaart 4 uit ‘Het Kruispunt’) duidelijk. Anna had daar ‘Healing’, koning van de waterserie getrokken. Daarop is een hartchakra te zien, omgeven door twee handen. Het is de kaart van Anna’s liefde die ze wil laten stromen, maar het is ook de kaart van de wond in het hart die geheeld wil worden. De wond gaat opgloeien van binnen als een gouden bal van vuur. Het is haar vuurkracht. Het gevoel egoïstisch te zijn verdwijnt met het toelaten van het verdriet en haar woede. Met haar vuurkracht kan Anna opstaan voor zichzelf, haar belangen verdedigen in haar thuissituatie en haar wijsheid als vruchten uitdragen in haar praktijk. De pijn toelaten geeft Anna de kans om de wond in haar hart te genezen, haar liefde en levenskracht te laten stromen en te beseffen dat ze volwassen en belangrijk is. Hiermee beëindigen we de sessie.

En toen?

Een droomduiding is een stap in een proces van persoonlijke groei. In de weken na de sessie thematiseerde Anna de relatie met haar vader met een therapeut. Zij besprak de angst die zij had voor zijn sterven (zie de vrije associatie in dit artikel) en haar ambivalente gevoelens ten opzichte van hem. Hierbij kwam ook de relatie met haar partner aan de orde, tot wie zij in eenzelfde verhouding stond. Zij werkte hiermee de kaart ‘The Master’ uit, die in het legpatroon ‘Het kruispunt’ stond voor de invloeden uit het verleden, kaart 4. Ook het thema van kaart 2, ‘Maturity’ uit hetzelfde legpatroon en dat van kaart 4 ‘Healing’ werkte ze uit. Anna besefte steeds meer hoe belangrijk het voor haar was een netwerk van eigen vriendinnen te hebben en eigen werk, om zo een zelfstandige plek in te nemen in haar relatie. Dat hielp Anna de tekortkomingen van haar partner te accepteren en het leidde ertoe dat de relatie gelijkwaardiger werd. ‘Leef! Ga niet dood’ was de boodschap van de droom. Het engelse ‘to retrieve’ betekent ‘terughalen’ in het nederlands. De Golden Retriever heeft Anna haar levenskracht laten terughalen. Haar goud.

Met dank aan Lidy Nienhuis.

Verschenen in Tarot Magazine, nr. 23, juli 2006, zesde jaargang, p.38-41.

Naar artikelen
Naar homepage