Dankbaarheid

Tarotlegging voor Lammas

Deze tarotlegging gaat over dankbaarheid. Dankbaar zijn maakt gelukkig. Toch staan we lang niet altijd stil bij de zaken in ons leven waar we dankbaar voor zijn. Oogstfeesten, zoals het jaarfeest Lammas (1 augustus), helpen daarbij. Lammas is het feest waarop gevierd wordt dat de oogst begonnen is. Lammas is een feest dat ons bewust maakt waar we dankbaar voor zijn.

Je legt de kaarten van deze tarotlegging in een cirkel, met twee lagen van kaarten. De eerste laag kaarten laat de zaken zien waarvan je je bewust bent dat je er dankbaar voor bent. De tweede laag laat de zaken zien om dankbaar voor te zijn, maar waar je aan voorbijloopt.

                     Legpatroon

1/7        2/8

   3/9      13       4/10

 5/11       6/12


Laag 1

Kaart 1 (laag 1) laat iets zien waar je dankbaar voor bent in je huis.

Kaart 2 (laag 1) laat iets zien waar je dankbaar voor bent in je (vrijwilligers)werk of hobby.

Kaart 3 (laag 1) laat iets zien waar je dankbaar voor bent op het vlak van de liefde.

Kaart 4 (laag 1) laat iets zien waar je dankbaar bent in je (omgang met) je familie.

Kaart 5 (laag 1) laat iets zien waar je dankbaar voor bent op het vlak van je spiritualiteit.

Kaart 6 destilleer je uit de voorgaande vijf kaarten door de nummers op te tellen en te reduceren tot een getal onder de 22. Dit getal representeert de Grote Arcanakaart die de essentie laat zien waarvoor je dankbaar bent.


Laag 2

Kaart 7 (laag 2) laat iets zien om dankbaar voor te zijn in je huis, wat je over het hoofd gezien hebt.

Kaart 8 (laag 2) laat iets zien om dankbaar voor te zijn in je (vrijwilligers)werk of hobby, wat je over het hoofd hebt gezien.

Kaart 9 (laag 2) laat iets zien om dankbaar voor te zijn op het vlak van de liefde, wat je over het hoofd gezien hebt.

Kaart 10 (laag 2) laat iets zien waar je dankbaar bent in je (omgang met) je familie, wat je over het hoofd hebt gezien.

Kaart 11 (laag 2) laat iets zien waar je dankbaar voor bent op het vlak van je spiritualiteit, wat je over het hoofd hebt gezien.

Kaart 12 (laag 2) destilleer je uit de voorgaande vijf kaarten (7-11) door de nummers op te tellen en te reduceren tot een getal onder de 22. Dit getal representeert de Grote Arcanakaart die de essentie laat zien van de dingen om dankbaar voor te zijn die je over het hoofd gezien hebt.


De laatste kaart

De laatste kaart, kaart 13, destilleer je uit kaart 6 en 12 door de nummers op te tellen en te reduceren tot een getal onder de 22. Dit getal vertegenwoordigt de Grote Arcanakaart die het allerbelangrijkste weergeeft van je tarotlegging: het hart van de zaak. De kaart kan laten zien wat het allerbelangrijkste is om dankbaar voor te zijn, de kaart kan ook laten zien wat veroorzaakt dat je voorbijloopt aan de dingen die je dankbaar maken.
                         

Naar: Arwen, “Spread: Gratitude As a Spiritual Spractice”, Musings on the Tarot, July 7th 2008. Foto: Joanna Powell Colbert
Berthe van Soest 

Naar zomertarotleggingen
Naar spirituele weg
Naar tarotleggingen
Naar homepage