Bij je bron komen

Bij je bron komen is een diep verlangen. Soms kan je je bestoft voelen, droog en dorstig; de zolder volgestouwd en jijzelf bedolven onder alles wat het leven aan routine en bladgoud te bieden heeft. Alsof er niks meer is dat er toe doet, écht is en leven geeft.

In het gebed ‘Om water‘ van Huub Oosterhuis gaat het om het verlangen bij de bron te komen. De bidder wil regen op zijn hoofd: watervallen, stortbuien en golven. Hij wil bevloeien wat droog is in zijn leven en het mooie dat vervuild is, schoonspoelen. Hij vraagt ook om wind: een branding die beukt en een wervelwind die vloer en dak wegwaait. Alles wat verzameld is, een leven lang, mag meegenomen. En dan, na de stortbuien en de ontwortelende wervelwind komt de opluchting, bij de bron te komen en nog verder: degene te ontmoeten die het leven geeft, die de bronnen slaat.

In de tarotlegging bij dit gebed trek je drie kaarten. Leg ze in het volgende patroon:

3
1     2

Om water

Moge mij schoonwassen
alle regenwater van de toekomst
mogen mij afspoelen
alle stortbuien van de komende eeuw.

Dat, op een goede dag,
ik op mijn hoofd krijg
de ene waterval na de andere.

Alle voorraden, die gij, hemel
in uw mededogen hebt bewaard
voor steppe en woestijn:
geef maar aan mij.

Mogen ook de golven van de zee
over mij heen slaan
en haar branding mij beuken.

Moge de wervelwind opsteken
en mij ontrukken vloer en dak
en alles wat ik om mij heen
verzameld heb.

Dat weg zal waaien
alle stofgoud en roest
waaronder ik ben bedolven.

Dan kome tot mij
die de bronnen slaat.


Kaart 1: Water
Een waterkaart die aangeeft wat je wilt laten schoonspoelen in je leven.

Kaart 2: Wind
Een windkaart die zegt wat je kan laten wegwaaien.

Kaart 3: Bron
Tenslotte een bronkaart die laat zien wat je, schoongewassen en uitgewaaid, ontmoet. Een tarotlegging als een gebed. Want, als je de kaarten ziet liggen, begint er al iets te veranderen. Het komt je tegemoet. Kijk maar.

Gedicht: "Om water" van Huub Oosterhuis. Uit: Gebeden en Psalmen, AMBO 1984
©Tarotlegging: Berthe van Soest 2004

Naar zomerleggingen
Naar tarotleggingen
Naar homepage