Balans


Tarotlegging voor de lente- en herfstequinox

Deze tarotlegging helpt om een balans te vinden en troost met inzicht als je je evenwicht kwijt bent.

Bij het begin van de lente en bij het begin van de herfst zijn dag en nacht even lang. Ze zijn in evenwicht. Dit is een uitnodiging om te kijken naar ons eigen evenwicht, bijvoorbeeld naar het evenwicht tussen werk en vrije tijd, tussen ruimte voor jezelf en je partner, of tussen aandacht voor het ene en het andere kind. Het is ook een uitnodiging om te kijken naar de houdingen die je gewoonlijk inneemt. Als je steeds dezelfde houding aanneemt heeft dat gevolgen voor alle terreinen van je leven: geven en niet kunnen ontvangen, altijd hard werken en niet kunnen ontspannen, steeds de vredestichter zijn en conflicten vermijden.  

In de natuur duurt evenwicht nooit lang; de natuur verandert onophoudelijk. Na de equinox aan het begin van de lente worden de dagen dan ook al snel langer en na het begin van de herfst worden de dagen al snel korter. Dat is een beetje humor van de seizoenen en is een spiegel voor ons. Evenwicht is een voornaam streven, maar een gevonden balans is ook bij ons mensen, meestal van korte duur.

Onbalans ervaren heeft zin, al is het niet leuk. Het is een aansporing om een nieuw evenwicht te zoeken. Onbalans is niet altijd onwenselijk. Onbalans op een bepaald terrein kan helpen om een evenwicht op een ander terrein te hervinden. Als je bijvoorbeeld een poosje hard hebt moeten werken om een project in je werk van de grond te krijgen en je relatie tijd en aandacht te kort is gekomen, besteed je daarna weer meer aandacht aan je partner. We zijn flexibel genoeg om steeds weer een nieuw evenwicht te vinden. Flexibiliteit en het vermogen tot aanpassing en verandering hoort bij ons mensen.

Legpatroon

1   2   3
4   5   6


Kaart 1
Wat is in evenwicht mijn leven? Kijk waar de tarotkaart naar verwijst. Het kan een terrein in je leven zijn, zoals werk, relatie, familie, gezin, inkomen, huis of spiritualiteit. De kaart kan ook een houding laten zien die je inneemt op meerdere terreinen.

Kaart 2
Wat is de zin van dit evenwicht? Waartoe dient het? Je kunt ook vragen: Wat leer ik daarvan? Wat levert dit me op?

Kaart 3
(Hoe) kan ik deze balans (kaart 1) in stand houden?

Kaart 4
Wat is uit evenwicht in mijn leven? De tarotkaart kan een terrein van je leven aanwijzen, of je een bepaalde houding laten zien.

Kaart 5
Wat is de zin van deze onbalans? Waartoe dient het? Ook kan je vragen: wat leer ik hiervan? Wat levert dit me op?

Kaart 6
(Hoe) Kan ik hierin (kaart 4) op dit moment een nieuw evenwicht vinden?


© Tekst Berthe van Soest 2010

Naar lenteleggingen
Naar tarotleggingen
Naar homepage