'Kom, volg mij', geroepen aan het meer van Gallilea


De tarotlegging volgt het verhaal over de roeping van de eerste leerlingen. Jezus vraagt hen hem te volgen bij het meer van Galilea terwijl ze aan het vissen zijn en bezig zijn met het repareren van hun netten. (Marc. 1,16-20) Met het doen van de tarotlegging plaats je je in de schare van leerlingen die Jezus vraagt hem te volgen. De tarotlegging helpt bij het vinden van zin en doel in je leven. De legging bestaat uit vijf kaarten. Eerst komt het verhaal, dan het legpatroon en de vragen bij de kaarten.

"Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem.  Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem."

 
                  Legpatroon

   5

   4     3    2

     1


 

Kaart 1: Vissers

De mannen die Jezus roept zijn vissers. Simon en Andreas gooien hun netten uit als Jezus langskomt. Jacobus en Johannes zijn bezig met repareren van hun netten. Wie ben jij, op dit moment in je leven?

Kaart 2: Aangesproken

Jezus roept de mannen op hem te volgen door hen aan te spreken. Hoe spreekt Jezus tegen jou? Hoe roept hij jou om hem te volgen? 

Kaart 3: Geroepen

Jezus zegt tegen Simon en Andreas dat hij van hen ‘vissers van mensen’ zal maken. Wat is jouw taak? Waartoe roept Jezus jou op?

Kaart 4: Achtergelaten

Simon en Andreas gaan direkt mee met Jezus en laten hun netten achter. Jacobus en Johannes zijn samen met dagloners en hun vader Zebedeüs in hun boot bezig om netten te repareren. Ook zij gaan onmiddellijk mee als Jezus hen roept en laten hun vader en de dagloners achter. Wat laat jij achter als jij Jezus volgt (kaart 3)?

Kaart 5: Nieuw leven

De eerste leerlingen gaan een nieuw en ander leven tegemoet als je ze Jezus volgen, gevuld met wonderbare en soms moeilijke belevenissen. Wat gebeurt er als jij Jezus volgt (kaart 3)?


© Berthe van Soest

Naar spirituele weg
Naar tarotleggingen bij de bijbel
Naar tarotleggingen
Naar homepage