Zegen voor de kruidwis


Een zegen voor de kruidwis, met bij iedere zegenwens een vraag voor een kaart.

In Limburg werd in sommige plaatsen op Maria Hemelvaart een bos kruiden, bloemen en korenaren gezegend, en in huis gehangen om het te beschermen. Her en der is deze traditie weer opgepakt. De bos draagt de naam 'kruidwis'. Bij onheil pakte men er een takje vanaf en gooide dat in het vuur of in de kachel. Volgens de overlevering werd het graf van Maria leeg gevonden en lag er in plaats van haar lichaam een bos geurige kruiden in haar graf.  

1. Zegen voor de tarwe en de rogge, die onze honger stillen.
Wat stilt mijn honger?

2. Zegen voor het st. Janskruid, dat zon brengt in huis en hart.
Wat maakt mij vrolijk?

3. Zegen voor het wilgenroosje, dat na bosbrand als eerste bloeit.
Wat geeft mij kracht om te bloeien, in rouw en verdriet?

4. Zegen voor het duizendblad, dat bloed stelpt, wonden zuivert en heelt, en vrouwen helpt bij menstruatie, bevalling en overgang.
Wat geneest mijn wonden?

5. Zegen voor het boerenwormkruid, dat de duivel op afstand houdt.
Wat houdt de duivel uit mijn huis en uit mijn hart?

6. Zegen voor de walnoot, die het onweer tegenhoudt.
Wat beschermt mij?

Zegen voor God, die bloemen en kruiden en het koren schiep, en ons zo dag en nacht behoedt.

© Berthe van Soest 
Foto: ZijAktief Limburg

Naar zomertarotleggingen
Naar tarotleggingen
Naar homepage