Vlammen van vuur


Tarotlegging voor Pinksteren

Pinksteren valt in mei of  juni, wanneer de dagen lang zijn en de zomer gaat beginnen. Er bloeien bloemen en het kan al lekker warm weer zijn. Met Pinksteren vieren de mensen in de kerk dat de Geest van God mensen inspireert. Die Geest wordt gezien als wind en vuur en zet je beweging. Wat is heilzaam aan het feest van Pinksteren voor jou, in jouw situatie?

De tarotlegging is geïnspireerd door het bijbelverhaal dat bij Pinksteren hoort (Handelingen 2:1-13) en bestaat uit acht kaarten. Met de kaarten aan de linkerkant verken je het pinksterverhaal, de kaarten aan de rechterkant gaan over jou, en wat het vuur van Pinksteren daarin kan voor jou kan betekenen. Eerst het verhaal.

In het pinksterverhaal zitten de leerlingen van Jezus bij elkaar op het joodse feest waarin de graanoogst wordt gevierd en herdacht wordt dat God de Thora gegeven heeft, het belangrijkste boek in het Jodendom. Jezus, leraar en inspirator van de leerlingen is niet meer bij hen. Hij is een paar keer na zijn dood aan hen verschenen, maar op dat moment heeft hij de aarde voorgoed verlaten. Als de leerlingen bij elkaar zitten horen ze plotseling een windvlaag en zien ze vuur. Dat vuur verspreidt zich als vlammen en die vlammen zetten zich vast op hun hoofden. Het vuur is de Heilige Geest, de Geest van God. Met de vlammen komt God naar hen toe. In het bijbelverhaal staat dat de leerlingen vervuld worden met de Heilige Geest. Het vuur raakt hen in hun binnenste. Hierdoor hebben ze een direct contact met God, een zekerheid dat God bestaat, zonder scepsis of twijfel, en ze zijn even intiem verbonden met God als Jezus verbonden was met God. Dit troost hen.

In de stad waar de leerlingen bijeengekomen waren, woonden mensen uit allerlei landen die verschillende talen spraken. Er waren veel mensen naar het huis gekomen waar de leerlingen waren,  omdat ze het geluid van de windvlaag hadden gehoord. De leerlingen nu, blijken alle talen te kunnen spreken. Ieder die daar stond verstond de leerlingen in hun eigen taal als die met hen spraken. Wanneer je aangesproken wordt in je eigen taal, voel je je gekend en veilig. Dat is fijn. De leerlingen merken dat ze na de gaven van de Heilige Geest een direct contact hebben met de mensen die ze ontmoeten, net als met God.

De vlam die op de leerlingen neerdaalt en hen van binnen raakt, helpt om barrières te doorbreken. Met Pinksteren worden blokkades opgeheven: obstakels tussen mens en God, en blokkades tussen mensen onderling. Dat geeft troost en veiligheid, en zet ons in beweging.

legpatroon

7   8

5   6

3   4

1   2


Situatie

Kaart 1
Wat is de situatie van de leerlingen als ze bij elkaar zitten aan het begin van het verhaal?

Kaart 2
Wat is jouw situatie?

 

Vlammen

Kaart 3
Wat gebeurt er met de leerlingen wanneer de vlammen neerdalen op hun hoofd en het vuur hen van binnen raakt? Stel je voor dat jij een van die leerlingen bent die dit overkomt, dan kom je dichterbij de situatie.

Kaart 4
Wanneer de Geest van God als een vlam neerdaalt op je hoofd en het vuur je van binnen raakt, wat gebeurt er dan met jou? Stel je voor dat dit jou overkomt in jouw eigen situatie.

 

Contact met God

Kaart 5
Hoe beleven de leerlingen het contact met God wanneer het vuur hen van binnen raakt?

Kaart 6
Hoe beleef jij het contact met God of het goddelijke, wanneer het vuur jouw binnenste raakt?

 

Contact met mensen

Kaart 7
Wat gebeurt er in het contact tussen de leerlingen en de mensen die zij spreken als het vuur van God hen heeft geraakt van binnen?

Kaart 8
Wat gebeurt er dan in het contact met de mensen die je ontmoet als het vuur van God je van binnen heeft geraakt?


© Berthe van Soest 2009

Afbeelding: Giusto de' Menabuoi, doopkapel, kathedraal te Padua, fresco, 1376-78.

Naar lenteleggingen
Naar tarotleggingen bij de bijbel
Naar tarotleggingen
Naar homepage