Van zaad in de akker tot oogst


Met deze tarotlegging kijk je naar het zaad dat je gezaaid hebt en hoe dat door het leven zelf gegroeid is tot een rijke opbrengst die geoogst kan worden. De tarotlegging is geļnspireerd door een verhaal uit de bijbel.

Jezus vergelijkt het koninkrijk van God met zaad dat vanzelf omhoogkomt als het gezaaid is op de akker. Het zaad ontkiemt, schiet op en brengt uit zichzelf de vrucht voort die de zaaier kan oogsten. Zo is het ook met het koninkrijk van God zegt Jezus. Het komt vanzelf. En zo is het ook met jouw leven.

De tarotlegging bestaat uit vijf kaarten. Lees de kaarten als een geschiedenis die ergens in je leven begint met het zaaien van het zaad –je zult zelf herkennen waar– die eindigt  in het hier en nu met oogst. Neem de tijd om de kaarten te interpreteren en leg ze op je altaar of viertafel als je ze niet onmiddellijk begrijpt. Het verhaal dat Jezus vertelt kun je hieronder lezen. Daarna komen het legpatroon en de vragen om de kaarten bij te trekken.

Marcus 4:26-29

En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’


        Legpatroon

5

4

3

2

1

 

Kaart 1: Het zaad

Deze kaart laat zien wat je gezaaid hebt, kort of lang geleden. Het kan een gebeurtenis zijn, maar ook een karaktereigenschap of een talent. Duid de kaart positief. Je trekt de kaart met de vraag: Wat heb ik gezaaid?       

 
Kaart 2: De halm

Kaart 2 laat de eerste groei zien van het zaad dat je gezaaid hebt: de halm. Je trekt de kaart bij de vraag: Wat is de halm die gegroeid is uit het zaad?

 
Kaart 3: De aar

De halm groeit uit tot een aar. Deze kaart toont de verdere groei van het zaad, van halm tot aar. Je trekt de kaart bij de vraag: Wat is de aar die gegroeid is uit de halm?


Kaart 4: Het rijpe graan in de aar

Binnenin de aar groeit het graan. Kaart 4 toont de rijpe graankorrel in de aar. De vraag om de kaart bij te trekken luidt: Wat is de rijpe graankorrel die gegroeid is in de aar?


Kaart 5: De oogst

Wanneer het graan rijp is kan het geoogst worden. Deze kaart toont de oogst. Duid de kaart positief. Vraag om de kaart bij te trekken: Wat is de oogst van wat ik gezaaid heb?


© Berthe van Soest

Naar zomer tarotleggingen
Naar tarotleggingen bij de bijbel