Sint Maarten


Ieder jaar gaan kinderen op 11 november in het donker met een lichtje langs de huizen. Ze zingen een liedje en krijgen wat lekkers. Op 11 november is het Sint Maarten.  

Het is dan de naamdag van Sint Martinus. Hij was een Romeinse soldaat die voor de poorten van de stad Tours zijn mantel in tweeën scheurde en de helft aan een bedelaar gaf.

De kinderen die op 11 november langs de deuren om een snoepje komen vragen verbeelden de bedelaar. De volwassenen die de deur open doen, vertegenwoordigen Sint Maarten want zijn de gevers. Is dit zo, of zijn de rollen om te draaien en zijn de volwassenen die de deur opendoen de bedelaars die ontvangen. De volwassenen staan oog in oog met lichtjes op een donkere avond, en genieten van de vrolijke kinderstemmen, soms van hele jonge kinderen, kleintjes die nog amper durven te zingen, met hun moeder of vader vooraan bij het tuinhek. Het zijn de kinderen die dit de volwassenen geven.  

In de nacht die volgde op het weggeven van zijn halve mantel aan de bedelaar, verscheen Christus aan Martinus, in een droom. Hij droeg de halve mantel die Martinus had weggeschonken. Toen Martinus de volgende ochtend na zijn droom wakker werd, was de mantel als door een wonder weer heel geworden. Het was Martinus zelf die heel geworden was. 

Het spel tussen volwassenen en kinderen op 11 november, van licht, snoep en kinderstemmen, van  geven en krijgen waarbij de rol van gever en ontvanger dooreen lopen, belichaamt het verhaal van Martinus die zijn mantel wegschonk en er een heel mens door werd.

Deze tarotlegging is geïnspireerd op het feest van Sint Maarten, en gaat over geven en onverwacht ontvangen.

  2   1   3

Kaart 1: De bedelaar had een mantel nodig. Martinus bezat een mantel en hij gaf er de helft van. Hij gaf maar behield zelf een deel. Het gaat hier om geven, maar niet om omgelimiteerd geven, om grenzeloosheid. Het gaat om geven van wat je kan geven, wat binnen je grenzen is. Vraag om de kaart bij te trekken: Wat hebben mensen nodig van mij: van wat ik heb, of van wie ik ben, met mijn eigenschappen en kwaliteiten?

Kaart 2: Martinus scheurt zijn mantel door midden en geeft de helft aan de bedelaar. Het kan zijn dat de kaart laat zien dat jij graag geeft van je kwaliteit of eigenschap of van je bezit. Sommige mensen hebben in hun leven zoveel moeten geven, dat geven voor hen moeilijk geworden is. Als dat zo is, zal de kaart dat tonen. Soms ook is geven een oud patroon, of wordt het alsmaar verwacht en geeft dit een druk. Ook dat kan de kaart laten zien. De vraag waarbij je de kaart trekt luidt: Hoe is het voor mij om te geven van van wat ik heb, of van wie ik ben (kaart 1), hoe ervaar ik dit? 

Kaart 3: De mantel van Martinus is weer heel als hij wakker wordt na zijn droom. Dat zal Martinus niet verwacht hebben, dat het geven hem heelde. Deze kaart kan een verassing zijn, troost laten zien, groei, het genezen van oud zeer. De vraag om een kaart bij te trekken: Wat ontvang ik door dit (kaart 1) te geven, misschien wel zonder dat ik het had verwacht, en welke heling geeft mij dat?


Naar herfstleggingen
Naar winterleggingen
Naar tarotleggingen
Naar homepage