Geboorte in de nacht


Maak met tarotkaarten de geboorte van het Christuskind mee in de heilige nacht. Jozef waakt, de engelen zijn blij. Maria kijkt vol eerbied en de os is nieuwsgierig. Leg de kaarten in een kring rond het Kind (kaart 1). Besef wat er op dit moment in jouw leven geboren wordt.

Legpatroon

                                                             9     2   
                                                          8           3
                                                                 1
                                                          7            4
                                                             6     5
                                        


1. Kind – De nieuwe geboorte (positief duiden)

2. Nacht – De nacht waarin het kind geboren is, deze nacht, vandaag.

3. Korenschoof – De dood die deed leven

4.Stal – De woning waarin het kind ter wereld gekomen is, dat is deze woning, hier bij mij.

5. Maria – De eerbied voor de nieuwe geboorte (het kind: kaart 1, positief duiden)

6. Engelen – De blijdschap om het kind (het kind: kaart 1, positief duiden)

7. Jozef – Wie of wat er waakt over het kind, en over mij (positief duiden)

8. Engel – De zegen die het kind meekrijgt (positief duiden)

9. Os – Wie nieuwsgierig is naar het kind dat nu geboren is, hier in dit huis, bij mij.


Afbeelding: Geboorte van Christus in de nacht, Sforza Getijdenboek, Gerard Horenbout, 1517-1520.

 Berthe van Soest 2010, 2011

Naar winterleggingen
Naar tarotleggingen
Naar homepage