De engel van februari: Barakiel


Tarotlegging - liefde en vertrouwen


Februari springt er uit tussen de maanden van het jaar. Elke maand heeft hetzelfde aantal dagen, behalve februari. Eens in de vier jaar heeft februari er een dag bij en de maand telt minder dagen. Februari is de ‘Benjamin’ onder de maanden: de kleinste, de liefste waar uitzonderingen voor gemaakt worden en de gelukkigste.

De engel die bij deze maand hoort, is BarakiŽl. Hij de engel van de goede kansen, het geluk en het optimisme. Zijn gewaden zijn zacht wit hier met hier en daar een paars-roze accent. De zoete geur van van de lotus hoort bij deze engel: de bloem die wortelt in de zwarte modder en in wiens hart Boeddha’s en godinnen zitten.

De engel BarakiŽl helpt bij het geloof in de kracht van vertrouwen en liefde. BarakiŽl zegt dat het vertrouwen en de liefde die je vrijelijk geeft, drie maal naar je terug zal keren vanuit verschillende bronnen. Hierop is deze tarotlegging gebaseerd.

De tarotlegging helpt wanneer je het moeilijk vindt om mensen je vertrouwen te schenken, wanneer je het moeilijk vindt om jezelf open te stellen en van mensen te houden, of wanneer je de liefde die je voelt, niet kwijt kunt. De legging bestaat uit vier kaarten. Trek eerst kaart 1 en duid deze kaart voordat je kaart 2, 3 en 4 trekt.

 
Legpatroon

2    3    4

1

Kaart 1: Liefde en vertrouwen

Deze kaart laat de liefde en het vertrouwen zien die je vrijelijk aan anderen schenkt. Hij laat zien hoe jij mensen vertrouwt, je hart voor hen openstelt en je liefde laat stromen. Bekijk de kaart goed. Wanneer je je prettig bij de kaart voelt, ga dan door met kaart 2, 3 en 4.

Wanneer je je onprettig voelt bij de kaart die je getrokken hebt, ga dan na hoe dat komt. Vind je het moeilijk om je vertrouwen te schenken en liefde te voelen? Is je vertrouwen ooit ernstig beschaamd? Het kan ook zijn dat de kaart laat zien dat je zoveel liefde geeft dat het anderen verstikt. Ook dan geef je niet vrijelijk van je liefde. Ook kan het zijn dat je liefde en vertrouwen geeft om er iets voor terug te krijgen, zoals veiligheid of hulp. Ook die liefde schenk je niet vrij. Je zou eens kunnen nagaan onder welke voorwaarden je geborgenheid, vertrouwen en liefde hebt gekregen in je leven om zicht te krijgen waar de blokkade zit bij openstellen van je hart.

Wanneer je dit alles overdacht hebt, leg de kaart dan opzij. Trek een nieuwe kaart die nog eens de liefde en het vertrouwen laat zien dat je onbekommerd je aan anderen geeft. Ga hier op dezelfde manier mee om als met de eerste kaart die je getrokken hebt. Wanneer je je weer onbehaaglijk voelt bij de kaart, kijk dan ook nu weer hoe dat komt. Kijk waar je bang voor bent, of boos om bent. Ga door met nieuwe kaarten trekken totdat je voelt dat de kaart die op tafel komt uitdrukt dat je vrij je liefde en vertrouwen geeft. Als je meerdere kaarten nodig hebt, denk dan aan de lotus die in de modder groeit, maar plaats biedt aan Boeddha’s  en godinnen, en troost je daarmee.

Kaart 2, 3 en 4: Geschenken

Trek vervolgens drie kaarten die de gaven laten zien die je naar je terugkomen wanneer je vrijelijk je liefde en vertrouwen geschonken hebt. Wanneer je je ongemakkelijk voelt bij een kaart die je getrokken hebt, kijk dan welke wond de kaart bij je wakker roept: het gevoel ongeliefd zijn of verkeerd begrepen, het gevoel minderwaardig te zijn of afgewezen te worden. Trek eventueel, als je dit onder ogen gezien hebt, een  nieuwe kaart voor het geschenk.

 

Literatuur: Cassandra Eason, Touched by Angels, Quantum, 2006.

©Tekst: Berthe van Soest

Naar engelen van de maanden
Naar tarotleggingen 
Naar homepage